Valtra Dual Fuel traktorer - det naturlige valget

Valtra Dual Fuel traktorer

Valtra’s Dual Fuel traktorer åpner for en praktisk måte å kutte klimagassutslippene fra landbruket og fra andre områder der det brukes traktorer – ganske enkelt ved å erstatte diesel med mer miljøvennlig naturgass.

Valtra Dual Fuel traktorer kan kjøre på naturgass, biogass for forbrenningsmotorer – eller på diesel. Motoren i disse traktorene er en standard AGCO Power dieselmotor som er konvertert til å kunne gå på to typer drivstoff. Det aller meste av motoreffekten – opp til 83 % – genereres av metan fra naturgass eller oppgradert biogass. Litt diesel sprøytes inn for å antenne gassluftblandingen.

Valtra Duel Fuel er tilgjengelig for Valtra N-seriens HiTech- og HiTech 5 -modellene N103.4, N113 og N123.

Dual Fuel – fordeler og egenskaper

 • En enkel og praktisk måte å bruke fornybar energi på
 • Ingen kompromisser i drift, ytelse, sikkerhet og komfort sammenlignet med en standard, sammenlignbar dieseltraktor
 • Bedre driftsøkonomi sammenlignet med en standard, sammenlignbar dieseltraktor
 • Dual Fuel er godkjent for generell sikkerhet, trafikkregler og utslipp
 • Dual Fuel er en inspirator for videreutvikling av regelverk, vilkår og infrastruktur for bruk av alternative drivstoff.
 • Dual Fuel har potensial for betydelige utslippsreduksjoner og besparelser i forbruket av fossilt drivstoff.

Ingen kompromisser når det gjelder effekt

For presis og effektiv innsprøytning er det integrert elektroniske gassinjektorer i innsugingsmanifolden samt eget Common Rail for gassen – parallelt med et standard innsprøytingssystem for diesel.

For å møte dagens utslippskrav har motoren et modellspesifisert system (inkludert oksidasjonskatalysator) for reduksjon av miljøskadelige utslipp fra både diesel- og gassforbrenningen. De utslippsreduserende systemene for diesel og Dual Fuel er kombinert via et felles styringssystem med elektroniske styringsenheter for begge drivstoffsystemene og knyttet sentralt til traktorens styringssystem.

Gasstankene er av solid komposittmateriale. Plasseringen under gulvnivå påvirker verken stabilitet, bakkeklaring og sikt eller montering og bruk av utstyr som frontlaster. Gasstanken rommer 192 liter. Maksimalt trykk er 200 bar. Denne standard gasstanken er stor nok til ca. fire timers arbeid. I tillegg er det mulig å montere flere tanker – for eksempel i fronten – da virker de jo også som frontbelastning. Dieseltankvolumet er det samme som på en vanlig traktor. Motoren veksler automatisk over på kun diesel dersom gasstanken er tom.

N103.4 HiTech Diesel Dual Fuel
PTO-effekt kW/o/min 69 / 2000 69 / 2000
PTO-effekt hk o/min 94 / 2000 94 / 2000
Dreiemoment (Nm/o/min) 460 / 1500 480 / 1400
Forhold %
Diesel / Gass
100 / 0 17 / 83

Mange år med utvikling og testing

Valtra har utviklet Dual Fuel og biogassteknologien over flere år. Viktige milepæler:

2008

 • Utviklingen av Dual Fuel-traktoren begynner

2009

 • Første forsøksmodell N101 tatt i bruk og testet i forskjellige arbeidsmiljøer

2010

2011

2012

 • Testing av N101 fortsetter i Sverige

2013

 • Begrenset serieproduksjon starter
 • Valtra og det svenske landbruksdepartementet lanserer forskningsprosjektet MEKA
 • Biogass-traktorer tiltrekker seg stor oppmerksomhet på store internasjonale messer

2014

 • Produksjonen fortsetter for modellene N103.4, N113 og N123

Tekniske data

Dieselsystem: Originalt Common Rail

Gassystem: Tre gassflasker, laget av komposittmateriale, maks. trykk 200 bar, volum 64 liter hver, samlet volum 192 liter (tilsvarer 35 l diesel)

Høytrykkskrets med fire elektromagnetiske og mekaniske ventiler, lukkes automatisk når motoren stanses, manometer, NGV-1-kontakt for gassfylling, elektromagnetisk stengeventil

Lavtrykkskrets med trykkregulator med reduksjon til ca. 3,5 bar. Filter og Common Rail for gassinjeksjon til hver sylinder

Installasjon av gasskomponentene er i henhold til de europeiske kjøretøyforskriftene ECE R110 og R115.

Elektronisk styreenhet optimaliserer mengden av gass – relatert til effektbehov og arbeidsforholdene.

Eksossystemet er utstyrt med Ecocat katalysator for å fjerne hydrokarboner og metan.

Gasskvalitet: Valtra's Dual Fuel er konstruert for å bruke foredlet naturgass og biogass som tilsvarer kravene til naturgass for biler. Dette gjør det mulig å bruke begge drivstofftypene om hverandre samt i blandinger. Metaninnholdet i biogass for bruk i forbrenningsmotorer bør være rundt 95 % (+/- 2%). For å dekke kravene til typegodkjenning kreves standardiserte drivstoffkvaliteter.

Klikk her for grunnleggende spesifikasjoner for N-seriens modeller N103.4, N113 og N123

NB!


Traktoren kan typegodkjennes (nasjonalt) og har full servicestøtte fra Valtra. Avhengig av lovgivningen i det enkelte land, kan registrering av Dual Fuel-traktorer kreve spesiell godkjenning, som felles regelverk for typegodkjenning av Dual Fuel – noe som enda ikke er vedtatt.