Current information about Valtra

Siste nytt og pressemeldinger

Flere nyheter »

Valtra Team - kundeblad

Valtra Team er et kundeblad laget i samarbeid med våre skandinaviske og tyske kolleger. Vårt ønske med Valtra Team er å informere Valtra-interesserte om produkter, hendelser og andre saker av større eller mindre betydning, med inntrykk fra såvel Norge som Norden og verden for øvrig. Første nummer kom ut i begynnelsen av 1999, og vår plan er å utgi to nummer pr. år.

Ønsker du å lese bladet kan du her laste ned filene i siste Adobe Acrobat-format.

Valtra Team arkiv

Valtra Team - kundeblad

Valtra RSS

RSS-feeder er en enkel måte å motta oppdateringer til bestemte deler av vårt nettsted på. Du trenger en RSS-leser eller en RSS-kompatibel nettleser for å motta oppdateringer fra Valtra. RSS-lesere kan lastes ned fra Internett og er ofte gratis. Nyere versjoner av Internet Explorer, Firefox, Opera eller Safari er eksempler på RSS-kompatible nettlesere.

Valtra tilbyr for øyeblikket følgende feeder:

  Nyheter og pressemeldinger

Slik abonnerer du 
Hvis du bruker en RSS-kompatibel nettleser, kan du klikke på koblingen til feeden du vil lese og abonnere på feeden fra den siden. Du kan også lime adressen inn i RSS-leseren.