share

Hvorfor bry seg om karbonfangst?

CO2 er et viktig tema for tiden. Karbonreduksjon, karbonbinding, karbonkvoter – økende press fra myndigheter og forbrukere for å redusere karbon-fotavtrykkene våre. Samtalen rundt CO2 blir virkelig varmere. Men hva skjer hvis du bruker varme og trykk på karbon? Det kan kanskje bli til diamanter.

I denne bloggen tar vi en titt på karbonfangst og svarer på noen spørsmål du måtte ha. Hva er karbonfangst? Hva er fordelene med karbonfangst? Hvordan kan jeg komme i gang med karbonfangst? Er karbonfangst lønnsomt? Hvordan kan Valtras løsninger hjelpe deg med karbonfangst? Les videre for å finne ut hvorfor du bør bry deg om karbonfangst.

Karbonfangst – det grunnleggende

Karbon kan sammenlignes med en slags energivaluta. Det kan forbrukes (som når vi brenner fossilt brensel og slipper CO2 ut i atmosfæren), eller det kan spares (som når planter tar karbon ut av atmosfæren og lagrer det i cellene sine). Under de rette forholdene kan karbon til og med lagres i jorda svært lenge.

Karbonfangst refererer til en rekke landbruksteknikker som tar sikte på å fjerne CO2 fra atmosfæren og lagre det i plantemateriale og jordsmonn. Globalt er jord en av våre mest verdifulle ressurser. Selv om ikke-husdyrhold står for omtrent 15 prosent av verdens overskytende karbonutslipp, er jordsmonnet den største karbonlageret utenom havene. Dette gjør landbruket til verdens største potensielle aktør i karbonøkonomien.

Fordelene med karbonfangst

I tillegg til å redusere mengden CO2 i atmosfæren, dempe klimaendringer og dermed bidra til en bedre fremtid, er det mange andre fordeler ved å bli en «karbonbonde». Bivirkningene av karbonfangst inkluderer mange økologiske fordeler, som økt biologisk mangfold, redusert miljøpåvirkning og forbedret vannkvalitet. Agronomiske fordeler med karbonfangst inkluderer bedre jordhelse og økte avlinger. Det er også mange økonomiske fordeler ved å ta opp karbonfangst i form av statlige økonomiske incentiver og karbonhandel.

Hvordan fange karbon

Sjansen er stor for at du allerede praktiserer noen karbonfangstteknikker. Paraplybegrepet karbon-landbruk dekker oppgaver så vidt som regenerativt landbruk, permakultur og økologisk landbruk.

Karbonfangstteknikker inkluderer:

  • Planting av dekkvekster

  • Redusere bruk av plantevernmidler

  • Tilbakeføring av etterbeskåret plantemateriale til jorden

  • Regenerativt jordbruk og biotoprestaurering

  • Planting av tre og hekk

Valtras Smart Farming-funksjoner som Valtra Guide, Variable Rate Control og Seksjonskontroll kan hjelpe deg med å redusere ditt eget karbonavtrykk, noe som gjør det lettere å oppnå karbonnøytralitet og til og med bidra til å bli en karbonlagrer (en nettoforbruker av CO2 i stedet for en produsent). Telemetri og dokumentasjon som Valtra Connect og TaskDoc Pro  hjelper deg med å dokumentere inndata og drivstofforbruk for å beregne karbonavtrykket ditt.

SE: Valtra Guide - Valtra TaskDoc og TaskDoc Pro

Karbonfangst i hverdagen

Mange bønder og entreprenører tar i bruk karbonfangstmetoder for å utvide virksomheten sin og øke lønnsomheten. Et eksempel er Barker & Bland Ltd i Storbritannia, som begynte med torvfri kompostproduksjon for 25 år siden, og samtidig opprettet en entreprenørtjeneste som spesialiserte seg på restaurering av torvmark. Mange av prosjektene deres er statlig finansiert på grunn av det enorme potensialet for karbonbinding (fjerning av karbon fra atmosfæren og lagring i naturreservater som torv). Det er anslått at de har mer enn én million tonn CO2 til bakken over ti år. I tillegg til de miljømessige fordelene ved å dempe virkningen av klimaendringer og gjenopprette verdifulle habitater, har arbeidet med CO2 vist seg lukrativt. Barker & Bland Ltd sysselsetter rundt 50 personer og bruker Valtra N- og T-serie traktorer til arbeidet.

I mange tilfeller kan karbonfangst bidra til å tjene karbonkvoter. Det er en allment anerkjent vare som bønder kan tjene for å ta i bruk karbonfangstmetoder og tilbakeføre CO2 til jorda. Disse karbonkvotene kan omsettes hos selskaper som ønsker å kompensere for sitt karbonfotavtrykket, noe som gir bøndene en nyttig ekstra inntektskilde.

Det er også andre fordeler med karbonfangst. For eksempel øker mengden organisk materiale i jorda når du legger igjen husdyrgjødsel og halm på åkeren. Dette forbedrer igjen jordhelsen og dens evne til å holde på vann og næringsstoffer, slik at du kan optimalisere vanning og gjødseltilførsel, og redusere kostnadene.

Fremtidens karbonfangst

Karbonfangst vil sannsynligvis bli stadig viktigere, etter hvert som den nåværende klimakrisen utvikler seg. Bøndene kan spille en viktig rolle i å dempe virkningene av klimaendringer ved å fange CO2 fra atmosfæren og returnere det til jorda. Valtras løsninger for presisjonslandbruk lar deg redusere bruken av drivstoff og plantevernmidler. Innovative EcoPower-motorer og smarte teknologier som Valtra Guide bidrar til å redusere drivstofforbruket betraktelig. Ved også å ta i bruk bærekraftig karbonfangstmetoder, kan gårder både redusere sitt karbonfotavtrykk og bli netto karbonlagrer, og tjene verdifulle karbonkvoter i prosessen.

Hvis du er interessert i hvordan Valtras Smart Farming-løsninger kan bidra til å redusere drivstofforbruk og bruk av sprøytemidler kan du laste ned vår Smart Farming White Paper her.