share

SmartTurn snur traktoren automatisk på vendeteigen

Nyheten SmartTurn innebærer at føreren ikke trenger å røre rattet i det hele tatt på vendeteigen. Den forbedrer presisjonen, sparer tid og drivstoff, forhindrer jordpakking og gjør det mulig for føreren å fokusere helt på kvaliteten på arbeidet.

Valtra-førere kan nå nyte godt av helautomatiske vendeteigsvendinger på traktoren. Sammen med Auto U-Pilot vendeteigsautomatikk og Valtra Guide automatisert styring, kompletterer den nye SmartTurn funksjonen automatisering av feltoppgaver ved automatisk å snu traktoren på vendeteigen.

Arbeidet med Valtra SmartTurn begynner med at du definere grensene til åkeren og vendeteigen, med mindre de allerede er programmert inn i Valtra Guide-systemet. Deretter kalibreres den nødvendige svingradiusen i henhold til hvilken type redskap som benyttes ved å dreie traktoren skarpt til høyre og venstre.

Det siste trinnet er å velge mellom to vendealternativer:

  • U-sving modus: Traktoren svinger automatisk i vendeteigen og følger kjøresporet ved siden av. Traktoren lager en liten sving i vendeteigen i henhold til den maksimale svingradius. Dette krever en relativt stor vendeteig.

  • Delfeltmodus: Traktoren svinger automatisk i vendeteigen til den tredje, fjerde eller ytterligere kjørespor. Dette krever en mindre vendeteig enn for U-svinger.

U-svinger og delfeltmodus er egnet for både monterte og slepte redskaper. 

Sammen med Auto U-Pilot vendeteigssystem og Valtra Guide automatisert styring, muliggjør SmartTurn fullstendig automatisering av feltoppgaver. Dermed kan føreren fokusere helt på redskapet og oppgaven som utføres – også når han nærmer seg vendeteigen. Dette reduserer stress og bidrar til å sikre en mer jevn kvalitet på arbeidet. SmartTurn gjør det også mulig å arbeide sikkert og nøyaktig i mørke, tåke og støvete forhold.

SmartTurn vil være tilgjengelig fra april 2022 for 5. generasjons traktorer i T-serien. Den vil også være tilgjengelig for 4. generasjons modeller og for andre 5. generasjons modeller senere i 2022. SmartTurn er en programvarefunksjon og krever ikke mekaniske modifikasjoner på traktorer utstyrt med Valtra Guide. Traktoreiere kan ganske enkelt kjøpe oppdateringen fra deres lokale Valtra-verksted.