share
Valtra transmissions 3d

Valtra-transmisjoner

Komfortabel, pålitelig og enkel å bruke

Valtra tractors on field

Valtra-transmisjoner er utformet for at du skal kunne jobbe lange produktive og effektive dager

Valtra-traktorer tilbyr deg en rekke transmisjons- og hydraulikkalternativer hvor du kan utføre jobber nøyaktig, komfortabelt og med maksimum tilgjengelig effekt.

Myke retningsskift

Det myke og presise vendegiret forbedrer produktiviteten når det foretas hyppige endringer i retningen, som ved bruk av frontlaster.

For ekstra sikkerhet og komfort har vendegiret også et integrert håndbrekk, som kobles inn automatisk når vendegirbryteren er i P-modus eller når motoren slås av. Håndbrebrekket frigjøres automatisk når du velger kjøreretning, slik at den ikke blir stående på ved en feiltagelse.

Giskrift uten bruk av kløtsjpedal

Med HiShift-funksjonen på Valtras HiTech-, HiTech 5- og Versu Powershift-transmisjoner kan du skifte gir uten å tråkke på kløtsjpedalen. Dette gjør arbeidet mer effektiv og reduserer anstrengelser på beinet og foten som brukes på kløtsjen.

Powershift-transmisjoner

Oversikt over Powershift-transmisjonsfunksjoner

Funksjon Beskrivelse Tilgjengelig med modell
Automatisk veksling,    
Modus 1 Fabrikkinnstilling for stressfri kjøring med god effektivitet HiTech, HiTech 5, Versu
Automatisk veksling,    
Modus 2 Justerbar girautomatikk for tilpassede behov HiTech, HiTech 5, Versu
Automatisk veksling,    
C / D-områder Gir tilgang til automatisk giring mellom gruppe C og D HiTech 5, Versu
Forhåndsprogrammering av vendegir Øker effektiviteten ved gjentatte vendegiroperasjoner HiTech, HiTech 5, Versu
Cruise Control    
Motor 1 og 2 Lett å justere for å bruke med kraftuttak HiTech, HiTech 5
Cruise Control    
Kjørehastighet 1 og 2 Nøkkelen til stressfri kjøring ved konstant hastighet
HiTech, HiTech 5
AutoTraction Enkleste løsning for stopp-og-start HiTech, HiTech 5, Versu
4WD-vendegirautomatikk Unngå sluring ved 2WD-operasjoner HiTech, HiTech 5, Versu
4WD-automatikk Effektiv bruk av firehjulsdrift uten belastning av føreren HiTech, HiTech 5, Versu
Diff.sperreautomatikk Effektiv bruk av differensialsperre uten belastning av føreren HiTech, HiTech 5, Versu
Fleksibel tomgangshastighet    
1200 > 650 o/min Lavere tomgangsturtall når vendegirspaken er i P-stilling, økt tomgangsturtall ved behov for katalysatorkjøling HiTech, HiTech 5, Versu

Direct CVT

Fire arbeidsområder gir jevn kraft selv med lav hastighet

Arbeidsområdene brukes til å optimalisere motorens og transmisjonens effekt, og gir dermed mer økonomisk bruk­. Hver av de fire områdene starter ved null og har trinnløs hastighetsjustering. Du kan jobbe like effektivt forover og bakover.

Vær oppmerksom på at alle arbeidsområder har lavere topphastigheter på 40 km/t-transmisjoner enn på 50 km/t-transmisjoner.

Arbeidsområde A

 • Tungt trekkarbeid / spesielle avlinger
 • 0–9 km/t
 • Ved de tyngste jobbene, som pløying ved lav hastighet eller innhøsting av spesielle avlinger
 • Ideelt når det kreves stor, kontinuerlig trekkraft eller når det kreves presise hastighetsendringer
 • Svært stor trekkraft med kraftuttaksdrevne redskaper

Arbeidsområde B

 • Jordbearbeiding
 • 0-18 km/t
 • Universalt arbeidsområde på åkeren
 • Ideell ved alt fra såing og raskere pløying til forskjellige høsteroperasjoner
 • Lett å styre forskjellige operasjoner (som innhøstingshastigheter)
 • Også egnet til transport i skogen

Arbeidsområde C

 • Hurtigarbeidende
 • 0-27 km/t
 • Ideell ved transport i åkeren
 • Egnet til mange kommunale oppgaver
 • Effektiv start ved tunge laster

Arbeidsområde D

 • Kjøring på vei
 • 0-50 km/t
 • Ideell ved transport på vei ved høyere hastigheter
Valtra tractor in snow

Automatisk eller manuell driftsmodus

Automatisk modus er optimal for de fleste operasjoner på åkeren og på veien. Den bruker det høyest mulige transmisjonsforholdet for å optimalisere drivstofforbruket.

Manuell modus kan velges i arbeidsområde A og B. Forholdet mellom transmisjon og turtall reguleres av føreren med CVT-spaken. Manuell modus er spesielt egnet for innhøstingsoppgaver der det er varierende forhold og avlinger.

Fleksible innstillinger til forskjellige arbeidsforhold

AVT

Valtra tractor on road

AVT - trinnløs effektivitet

Valtras S-serie leveres med den trinnløse AGCO AVT-transmisjonen (AGCO Variable Transmission).  

AGCO AVT produseres av AGCO i Tyskland og har vært den europeiske markedslederen for store traktorer i mange år. Populariteten er basert på allsidigheten og ikke minst drivstoffeffektiviten. Dette er spesielt sant ved oppgaver som innebærer mye kjøring mellom steder. AGCO AVT muliggjør effektiv kjøring ved lave motorturtall.

Valtra CVT automode

Automatikkmodus

Automatisk modus er standardinnstilling når du starter motoren. Driftsprinsippet er enkelt: automatisk modus bruker det høyest mulige transmisjonsforholdet for å optimalisere drivstofforbruket. Når du f.eks. trekker en last i et vanskelig terreng, justerer transmisjonen forholdet (motorturtallet) for å holde en konstant hastighet.  

Valtra CVT manualmode

Manuell modus

Når du ønsker presis regulering av både hastigheten og motorturtallet, kan du velge manuell modus. Når du bruker kraftuttaket justeres hastigheten i forbindelse med motorturtall for å oppnå ønsket resultat.