share

Valtra Connect lærer å forutsi feil

Fra reparasjoner til forebyggende vedlikehold

Valtra Connect har i flere år gjort det mulig for traktoreiere og deres lokale serviceteknikere å overvåke traktordata eksternt. I nær fremtid kan du velge å gjøre disse dataene tilgjengelige for AGCO Machine Monitoring Center, hvor servicebehov kan avdekkes på forhånd gjennom kontinuerlig behandling og analyse av dataene som sendes fra traktoren.

2. februar 2021

– Så langt har vi bare reagert på synlige feil, som for eksempel feilkoder, men i fremtiden vil det også være mulig å forhindre et bredt spekter av feil ved å kunne gripe inn før de oppstår. For eksempel kan en komponent som er i ferd med å svikte, skiftes under service før den faktisk havarerer, sier Jani Rautiainen leder for deler og service hos Valtra.

Traktorens sensorer måler dusinvis av forskjellige variabler, som hastigheter, temperaturer, trykk, driftstimer, volumstrømmer og så videre. Hvis Machine Monitoring Center registrerer at en komponent svikter på grunn av for eksempel temperatur, driftstid og trykk, sendes en melding til det lokale servicesenteret eller til kunden.

– Det nærmeste autoriserte servicesenteret til kunden vil motta en melding som orienterer om den mistenkte feilen, gir instruksjoner for å reparere feilen, sender en liste over nødvendige komponenter og et estimat på tiden det tar å utføre reparasjonene. Dette gir både servicesenteret og kunden muligheten til å avtale et passende tidspunkt for service av traktoren, forklarer Rautiainen.

I fremtiden vil det være mulig å forhindre et bredt spekter av feil ved å gripe inn før de oppstår

Tjenesten fases inn

Den nye tjenesten ble testet i virkelige situasjoner hos ulike kunder gjennom 2020. Det samme systemet er allerede i bruk eller blir introdusert for andre AGCO-traktorer, høstemaskiner og sprøyter, så det er allerede mye praktisk erfaring med tjenesten.

– Tjenesten er allerede på plass. Systemet utvikles hele tiden, så evnen til å analysere data, oppdage mulige problemer på forhånd og gi serviceteknikere og kunden reparasjonsinstruksjoner forbedres kontinuerlig. Dette utviklingsarbeidet tilrettelegges ved at vi er i stand til å bruke den samme teknologien i forskjellige AGCO-produkter.

Ingen ekstra kostnader, maskinvare eller programvare

Den nye tjenesten vil bli tilbudt som en del av Valtra Connect, så det vil ikke være noen ekstra kostnad for kundene. På samme måte kreves det ingen ny maskinvare eller programvare. For eksisterende Valtra Connect-kunder vil det være enkelt å få tilgang til tjenesten. Naturligvis kan kundene også velge å ikke bruke tjenesten.