share

Periodisk regenerering renser DPF-filteret

Eiere av nye Valtra-modeller kan få en overraskelse når traktoren varsler behovet for regenerering. Dette er en relativt ny funksjon som renser dieselpartikkelfilteret (DPF) og andre utslippskontrollsystemer i eksosanlegget. Under regenerering står traktoren i ro mens motoren går på høyt turtall for å forbrenne urenheter.

Tekst: Tommi Pitenius Foto: Valtra archive

– Regenerering utføres alltid under service før motorolje-skift, men traktoren kan også anbefale det andre ganger. Behovet for regenerering varierer avhengig av traktorens belastning og utetemperatur. Hvis traktoren kjøres mye om vinteren eller bare av og til, kan det være nødvendig med regenerering mellom regelmessige serviceintervaller. På den annen side, hvis traktoren kjøres med full effekt for det meste om sommeren, er det kanskje ikke nødvendig med ytterligere regenerering, forklarer Tiina Herlevi, Manager Technical Service Valtra EME. 

Regenerering er en helautomatisk prosedyre som er veldig enkel for føreren. Traktoren øker temperaturen på avgassene opp til 500 grader, noe som er tilstrekkelig til å brenne svovel og partikler som har samlet seg i filteret. Prosedyren er fullstendig automatisert, og fremdriften kan overvåkes på displayet i førerhuset. Føreren kan også se hvor lang tid prosedyren vil ta.

Parker på et trygt sted utendørs

Når behovet for regenerering oppstår, bør traktoren parkeres på et trygt sted med liten brannfare. Motoren og avgassene kan bli veldig varme under regenereringen, så traktoren må ikke parkeres under et tre eller innendørs. Hvis behovet for regenerering kommer på et upraktisk tidspunkt, kan det utsettes fem ganger i fem minutter. Behovet for regenerering blir varslet ved piping, tekst på displayet og redusert motoreffekt.

– Avhengig av modellen kan regenerering aktiveres enten med en bryter eller fra en meny. For traktorer som oppfyller utslippsforskriftene i Stage 4 er prosedyren rundt 10 minutter raskere enn for Stage 5-traktorer, som kan ta 30 til 60 minutter avhengig av forholdene. Regenerering tar lengre tid under ekstremt kalde forhold enn under varme forhold, legger Herlevi til.

Føreren trenger ikke og bør ikke gjøre noe under regenereringen. Traktoren må stå stille i nøytral-gir med kraftuttaket frakoblet og parkeringsbremsen på hele tiden. Med andre ord kan traktoren ikke brukes under regenereringen. Et trykk på gasspedalen vil avbryte prosedyren. •