share

Bærekraft er kjernen i alt vi gjør hos Valtra

Miljøhensyn og bærekraft er kjernen i Valtras strategi og ikke bare grønnvasking. Bærekraft gjennomsyrer alle operasjoner, fra traktorproduksjon til vedlikehold av eiendom og livssyklusen til ferdige traktorer.

Helhetlig tenking gjør miljøvern effektiv. Det er ikke noe enkelt triks som løser alt. Den beste miljøpåvirkningen oppnås ved for eksempel å minimere vårt karbonavtrykk i alle operasjoner.

Resultatene av våre miljøhandlinger forbedres hvert år. For eksempel er energiforbruket redusert med omtrent 18 prosent mellom 2018 og 2022, mens karbonavtrykket til transport er redusert med 17 prosent i samme periode.

Valtra tilbyr verktøy til sine kunder

Å redusere miljøfotavtrykket på Valtra-fabrikken er imidlertid ikke nok. Samfunnet forventer også mer miljøvennlige aktiviteter fra bønder, entreprenører og hele landbrukssektoren. Valtra ønsker å tilby ulike verktøy for å muliggjøre dette.

Forholdene og situasjonene til bønder og entreprenører varierer, så de samme løsningene passer ikke alle. Mer enn 90 prosent av en traktors karbonavtrykk kommer fra bruken. Derfor tilbyr Valtra mange forskjellige løsninger å velge mellom etter behov, for eksempel EcoPower lavt turtallsfunksjonen til våre motorer, fabrikkoverhalte motorer og girkasser eller alternativt drivstoff.

Bærekraft og miljøvennlighet er ikke noe nytt for Valtra. Vi har operert i henhold til miljøstandarden ISO 14001 siden 2000. Valtra jobber også for å overholde FNs mål om bærekraftig utvikling. •

 

Tekst Tommi Pitenius Foto Valtra