share

Store investeringer ved Suolahti-fabrikken

Produksjonsanleggene øker fra 4 til 6 hektar

I løpet av de siste årene har et nytt logistikksenter og lakkeringsverksted blitt ferdigstilt ved Suolahti-fabrikken. Etter dette har investeringstakten bare økt. Vi utvider for tiden kapasiteten til transmisjonsanlegget, som vil begynne å produsere CVT-transmisjoner for traktorer i Q- og S-serien, samtidig som produksjonen av Powershift-transmisjoner utvides.

Valtras traktorfabrikk flyttet til sin nåværende beliggenhet i Suolahti på slutten av 1960-tallet, da den eksisterende fabrikkbygningen ble renovert for å tilpasses traktormontering. De nåværende byggeprosjektene er de største siden den gang.

– I løpet av fem år vil størrelsen på våre produksjonsanlegg vokse fra fire til seks hektar, med andre ord utvides med 50 prosent. I tillegg bygges og renoveres andre anlegg, som reservedelssenteret og ingeniørsenteret, sier prosjektleder Mikko Torvelainen.

Et nytt 3200 kvadratmeter stort produksjonsanlegg bygges i den nordlige enden av transmisjonsanlegget, hvor montering og testing av CVT-transmisjoner for traktorer i Q- og S-serien starter. I den sørlige enden bygges det et 1300 meter langt fabrikktilbygg for å huse bearbeidingen av transmisjonskomponenter. For eksempel ble syv FMS-maskinsentre verdt over én million euro bestilt til fabrikken i fjor. I tillegg er det allerede ferdigstilt 720 kvadratmeter kontorlokaler på østsiden av fabrikken, pluss 300 kvadratmeter sosiale fasiliteter på vestsiden. Totalt bygges rundt et hektar i sammenheng med transmisjonsanlegget alene.

”Suolahti er ikke bare en viktig traktorfabrikk, men også en komponentfabrikk hvor vi vil introdusere produksjon av AGCO trinnløse transmisjoner.”

Tim Millwood, SVP, Chief Supply Chain Officer, AGCO

– Bygningene skal stå klare tidlig høsten 2024, og produksjonen starter tidlig i 2025. I byggeperioden har vi hatt temperaturer ned mot minus 35 grader, men heldigvis rakk vi å gjøre ferdig tak og vegger før vinteren. Taket ble også konstruert med et dekke på nordisk vis, så vi hadde beskyttelse mot været på toppen av bygget. Dette har gjort det mulig for oss å holde tidsplanen uavhengig av omstendighetene, sier Torvelainen.

Transmisjonsanlegget vil produsere transmisjoner og deres komponenter, ikke bare for behovene til det tilstøtende monteringsanlegget, men også for andre AGCO-fabrikker. For eksempel lages Powershift-transmisjoner allerede for fabrikker i Brasil, og deler til IDEAL skurtreskere blir bearbeidet. Med utvidelsen av transmisjonsanlegget vil det ansettes cirka 200 nye medarbeidere ved fabrikken, og noen av dem er allerede under opplæring.

”Anleggsarbeidet har gått etter planen, til tross for temperaturer på ned mot minus 35 grader i vinter.”

Antall bygningsarbeidere ved transmisjonsanlegget har i snitt ligget på rundt 20, men antallet har variert mye i løpet av byggefasen.

 

Mer effektive og allsidige testfasiliteter

Ytterligere 850 kvadratmeter med kontorer og et nytt valideringslaboratorium bygges ved ingeniørsenteret. I det gamle kuldelaboratoriet kunne traktorer testes under kalde eller varme forhold, men varmen produsert av effektive moderne traktorer hadde en tendens til å varme opp laboratoriet for mye under lange prøvekjøringer.

I det nye laboratoriet kan temperaturen justeres til veldig varmt eller kaldt slik at temperaturen holder seg konstant, selv når store traktorer testes. I det nye laboratoriet kan også luftfuktighet og vind justeres. I tillegg kan laboratoriet teste enkeltkomponenter, som girkasser, motorer og førerhus.

Lakkverkstedet ferdigstilt etter planen

Den nye 2000 kvadratmeter store lakkeringsverkstedet ble ferdigstilt etter planen og satt i drift rett etter sommerferien i 2023.

I fremtiden vil det nye lakkeringsverkstedet muliggjøre en 8-minutters fasetid i montering og årlig produksjon av mer enn 12 000 traktorer i ett skift. Demonteringen av det gamle lakkeringsverkstedet frigjorde mye plass midt på samlebåndet, hvorav kun en liten del er tatt i bruk. Med nye produkter og økende kapasitet kan nye monteringstrinn introduseres trinnvis.

Det nye lakkeringsverkstedet gjør det også mulig å produsere enda større traktorer. For eksempel ville en Q-serie med frontkobling eller en ny S-serie selv uten frontkobling være for stor for det gamle lakkverkstedet.

Logistikksenter i full gang

Logistikksenteret, som ble fullført allerede i januar 2021, har vist seg å være funksjonelt og er en viktig del av den daglige driften på spesielt monteringsanlegget. Delene som trengs for traktorproduksjon kommer til logistikksenteret med lastebil og blir deretter losset, lagret og distribuert til samlebåndet etter behov. På samlebåndet leveres de nøyaktige delene som skal monteres på den aktuelle traktoren i den arbeidsfasen, etter kundens ønske, til den ansatte på et brett.

Rundt 1000 paller kommer til logistikksenteret hver dag. Hyllene i logistikksenteret er 11 meter høye, og byggets volum er på 100 000 kubikkmeter. Til sammen er det omtrent 10 000 forskjellige deler.

Mange mindre forbedringer

Transmisjonsanlegget, lakkeringsverkstedet, logistikksenteret og produktutviklingslaboratoriet er bare en del av de endringene som skjer ved Suolahti-fabrikken. I tillegg er mange av fasilitetene renovert, inkludert reservedelssenteret, Unlimited Studio og Atrium besøkssenter. Reproduksjonen av girkasser utenfor fabrikkområdet i Suolahti har også blitt utvidet, og Smart AG-teamet som utvikler nye produkter og tjenester har flyttet til nye lokaler i Jyväskylä – faktisk i de samme fabrikklokalene der produksjonen av Valmet-traktorer startet i 1951.

Totalt jobber cirka 1300 ansatte ved Suolahti-fabrikken. AGCO Powers motorfabrikk i Linnavuori er også en nesten like stor arbeids-giver. Fra AGCOs synspunkt er Finland faktisk det nest største landet når det gjelder antall ansatte.

 

Tekst Tommi Pitenius Foto Valtra