share

Fabrikken driftes med 100 prosent fornybar energi

Suolahti-fabrikken er en av de reneste traktorfabrikkene i verden. Den driftes på 100 prosent fornybar energi, til tross for de enorme mengdene varmeenergi som forbrukes i det kalde nord. I tillegg havner ikke avfall på søppelfyllinger; i stedet blir 81 prosent av avfallet resirkulert og resten gjenvunnet til energi.

  • Elektrisk og termisk energi produseres med 100 prosent fornybar vind- og vannkraft og biomasse.
  • Ikke noe avfall havner på søppelfyllinger. Avfallet sorteres i 26 ulike fraksjoner, hvorav 81 prosent resirkuleres og 19 prosent gjenvinnes til energi.
  • Energiforbruket gikk ned med 18 prosent mellom 2018 og 2022.
  • Utslipp av karbondioksid fra innkommende transporter har gått ned med 17 prosent siden 2017.
  • På monteringslinjen fylles traktorer med fornybar Neste My-diesel. Omtrent 5 millioner liter har blitt fylt de siste fem årene.
  • Omtrent 90 prosent av materialene resirkuleres ved å repro-dusere motorer og girkasser.
  • EcoPower lavt turtallsmotorer bruker omtrent 10 prosent mindre drivstoff.

 

Tekst Tommi Pitenius Foto Valtra