Valtra Oy Ab som sponsor

Valtra Oy Ab som sponsor

Sponsing

Valtra er bygget på våre verdier. Vi bygger alle våre avgjørelser og utvikler våre samarbeidsforhold med kunder, forhandlere, morselskap, samfunn, leverandører og hverandre basert på våre verdier.
Våre kjerneverdier er lagarbeid, åpenhet, pålitelighet, eget initiativ og respekt. Sammen med våre partnere utvikler vi Valtra som en unik, tillitvekkende og pålitelig merkevare.

Vi har som mål å lage effektive løsninger for fornøyde kunder, ansatte og partnere basert på forretningsmessig sunne prinsipper. Vi sammenligner oss med våre største konkurrenter og praksiser og vårt mål er å være best. Vårt mål er å stadig utvikle bedre løsninger og nettverk og ta vare på miljøet. Vi arbeider nært i forhold til våre kunder.

Valtra Pulling Team

Valtra Pulling Team har konkurrert i Pro Stock klassen i mer enn 20 år.

Valtra Pulling Team er det mest suksessrike laget innen traktorpulling: Vårt lag har vunnet flere Europeiske konkurranser og Euro Cup medaljer.

Valtra er lagets hovedsponsor. Laget gjør Valtra mer synlig i Norden og Sentral-Europa.

pulling.valtra.com/

Valtra Pulling Team

JYP

Valtra har vært hovedpartner for JYP ishockey team siden 2004.

Valtra og JYP begynte sitt samarbeid fordi begge har de sammenfallende verdier: Lagarbeid, profesjonalitet, og utholdenhet.

Samarbeidet med JYP har gjort Valtra mer synlig utenfor den tradisjonelle landbrukssfæren og tilført positivitet til Valtra merkevare og omdømme.

www.jypliiga.fi/

JYP