Vedlikehold

Valtratraktorene er kjent for sin pålitelighet og gode økonomi også når det gjelder service og vedlikehold.

Traktorene er laget slik at de er enkle å vedlikeholde og det er lettvint å komme til servicepunktene. Det bidrar til god totaløkonomi fordi vedlikeholdet kan gjøres raskt unna uten å oppta verdifull produksjonstid.

Profesjonelt vedlikehold og service

Valtra treningssenter ved Suolahti-fabrikken i Finland er ansvarlig for opplæring av vårt internasjonale service- og reservedelspersonell. Sentralisert opplæring sikrer høy kvalitet og gjennomført servicer, i tillegg til rask informasjonsstrøm fra våre kunder til hele Valtra-organisasjonen.

Vi anbefaler at du overlater reparasjoner og mer kompliserte servicejobber til Valtra servicefolk. De er spesialutdannet til akkurat det og har nødvendig spesialverktøy for alt som krever det. Ved å overlate slike oppgaver til våre servicefolk kan du som traktoreier bruke tiden på eget arbeid.

Valtra 5 års fabrikkgaranti - Verdens beste garanti

Valtra setter en ny standard for garanti i traktorbransjen med 5 års fabrikkgaranti!
Valtra introduserte 5 års fabrikkgaranti på alle sine traktorer 1. mars 1999. I traktorbransjen var dette helt nye tanker. Så lenge kvaliteten er god nok, vil vi gjerne tilby våre kunder den tryggheten lang
garanti innebærer. Valtra garanti vil i stor grad minimalisere risikoen for store ufor- utsigbare kostnader 5 år fram i tid. 

Valtra har jobbet etter tankegangen at gode produkter med en god kvalitet fører til at vi kan levere verdens beste fabrikk- garanti som igjen gjør at våre kunder kan gjøre en trygg investering og et klarlagt løp i hele traktorens levetid.

Helt uten egenandel
I utgangspunktet er garantien begrenset til 2500 driftstimer, som ut fra gjennomsnittet skal holde i 5 år. Er dette for lite er det mulig å velge 4000 timer garanti mot et mindre tillegg i prisen når du kjøper traktoren. Det finnes imidlertid noen generelle unntak. Et eksempel er speilglass/vindusglass. Årsaken til dette, er at når glass ryker forsvinner også alle bevis, men om årsaken skulle ligge i for eksempel glassramme eller list er det en garantisak. Rekvisita som lyspærer, sikringer o.s.v. er naturlig nok unntatt fra garantien. Dekk er også unntatt fra garantien, da dekkimportørene har sine egne gode ordninger. 

Valtra har en unik fabrikkgaranti som er helt uten egenandeler, dette betyr at det ikke er en forsikringsordning der du må betale for hver gang det skjer noe med traktoren din eller at egenandelen er så høy at det ikke er lønnsomt for deg som kunde å bruke garantien.

Regelmessige serviceintervaller
Første service er etter 100 timer. Etter 500 timer kommer traktoren inn i det faste servicemønsteret, med 500 timers serviceintervaller utført av Valtra sine servicespesialister, og eget vedlikehold etter instruksjonsboken. For at vi skal ha noen mulighet til å tilby en slik garanti, kreves det at traktoren gjennomgår periodisk ettersyn, at originale deler og filtre benyttes, at ingen plomberinger brytes, at instruksjonsbokens vedlikeholdsprogram følges og at Valtra sine servicespesialister utfører servicen.

Service lønner seg
Mange tenker sikkert at service koster penger, og ved første øyekast kan det virke slik. Men da skal man huske på at alle kostnader med filtre, oljer og rekvisita ligger der uansett. Når det gjelder selve arbeidet, vil en erfaren servicespesialist være i stand til å gjøre jobben riktig, raskt og effektivt. 

I tillegg vet vi at regelmessig service på traktoren av fagpersonell i stor grad forhindrer plutselige stopp i arbeidet, som igjen betyr spart tid og penger. Sannsynligheten for en bedre innbyttepris på traktoren skulle også være naturlig, på samme måte som i bilbransjen.

Valtra 5 års fabrikkgaranti - trygghet, sikkerhet og lønnsomhet!

Regelmessig vedlikehold betaler seg

Regelmessig og profesjonelt vedlikehold sørger for at din Valtratraktor forblir pålitelig og tar vare på dens verdi.  Vedlikeholdskostnader er små, sammenlignet med de reparasjonskostnadene som kan følge av manglende vedlikehold. De viktigste tiltakene er de små ting du kan utføre selv, slik som smøring, kontroller og justeringer.

Detaljerte service og vedlikeholdsbeskrivelser finner du i brukerveiledningen eller på My Valtra.

Service utenfor sesongen

Ingen problemer. Det er bare å gjøre det. Kontrollen vil gi DEG full kontroll. På kostnadene. På driftstiden.

 

Kontrollen innebærer:
1. En uforpliktende, omfattende feil- og tilstandsrapport
2. Minimal forringelse av maskinen din i løpet av vinteren
3. Redusert risiko for kostbar og tidkrevende stopptid
4. En raskere oppstart neste sesong
5. Optimal maskinytelse

 

Ring din Valtra-forhandler for å bestille en kontroll i dag.