share

Hvordan du kan unngå jordpakking

I denne Valtra-bloggen ser vi nærmere på et vanlig problem bønder kan støte på – jordpakking. Vi spør hvorfor det er så viktig å unngå jordpakking, de agronomiske virkningene av komprimert jord, fordelene ved å ta vare på jordstrukturen, og hvordan du kan forbedre din generelle jordhelse.

Hva er jordpakking?

Jordpakking skjer når de små partiklene i jorda blir presset sammen og reduserer mengden luft eller porer mellom dem. Dette kan skje relativt raskt, for eksempel når tunge maskiner kjører over jorda, eller sakte over tid når lettere maskiner kjører over jorda gjentatte ganger.

De negative effektene av jordpakking

Når jord blir komprimert, blir det mindre luft i mellomrommene mellom jordpartiklene. Dette gjør det vanskeligere for vann å passere gjennom jorda, noe som fører til drenerings- og luftingsproblemer. Dårlig drenering eller vannfylt jord kan raskt begrense en plantes evne til å absorbere næringsstoffene, gassene og vannet de trenger for å trives. Under tørre forhold reduserer jordpakking mengden regn som trenger inn i jorda, noe som forverrer tørken og reduserer avlingene.

Mangelen på oksygen i jorda forårsaker anaerobe forhold der den normale balansen mellom saprofytiske og mykorrhizasopp forstyrres. Saprofytiske sopp hjelper til med å bryte ned organisk materiale i jorda, mens mykorrhizasopp hjelper plantene med å absorbere næringsstoffer som fosfor og nitrogen. Planter kan også vise symptomer på jernmangelklorose. Ettersom planter blir svakere under disse forholdene, er de mer utsatt for skadedyr og sykdommer. Forskning varierer på hvor mye jordpakking reduserer avlingene, men noen eksperter hevder at utbyttet kan reduseres med så mye som 55 prosent.

Et relatert problem med jordpakking er jordsmøring. Det kan skje når jorda bearbeides under våte forhold. Pløying og vending av våt jord kan føre til at redskapen jevner ut jordoverflaten, og lukker de små porene eller luftspaltene. Traktorhjul kan også skli under disse forholdene, og forårsake lignende problemer.

Hvordan unngå jordpakking

Det gamle ordtaket sier forebygging er bedre enn kur. Det finnes fremgangsmåter og løsninger du kan ta i bruk som kan gjøre en stor forskjell. Fribearbeiding og konserverende jordbearbeiding reduserer mengden belastning på jord, men er ikke egnet i alle situasjoner. Å bruke en enkel logikk kan i stor grad hjelpe deg med å redusere jordpakking – legg mindre press på jorda.

1.      Kjør mindre over jorda

Hver gang du kjører over jorda kommer du til å pakke den. Det er et faktum. Du kan begrense denne skaden ved å velge løsninger som lar deg få gjort mer på færre overkjøringer. Valtra seksjonskontroll med Multiboom lar deg styre individuelle seksjoner på opptil tre bommer samtidig for å påføre nøyaktig riktig mengde produkt eller frø til riktig område av åkeren. Ved såing kan du for eksempel påføre både frø og gjødsel samtidig, med både front- og bakmonterte redskaper. Dermed unngår du å måtte kjøre over feltet to ganger, noe som betyr mindre pakking, og sparer også tid!

2.      Begrens arealet som blir pakket

Ved å minimere jordarealet du kjører over, kan du redusere den totale mengden jord som pakkes. Ved å sette opp nøyaktige kjørespor og deretter strengt følge dem, vil det gjenværende feltet ikke bli kjørt over i det hele tatt. Valtra Guide styrer automatisk traktoren langs forhåndsdefinerte kjørespor. Høy nøyaktighet og minimale avvik gjør at du med Valtra Guide kan holde deg til de samme kjøresporene fra en applikasjon til den neste, og fra en sesong til den neste. Med Wayline Assistant-funksjonen er det enkelt å sette opp kjørespor og til og med lage feltgrenser fra kartlagte områder. Se videoen nedenfor for å finne ut mer om kjørespor.

3.      Unngå jordsmøring og unødvendig pakking på vendeteigen

Jordpakking og jordsmøring skjer ofte på vendeteigen. Det er ikke alltid mulig å unngå å bearbeide jorden når den ikke er 100 prosent tørr. Derfor er det svært viktig å lage effektive svingmønstre for å minimere rattbevegelser når traktoren ikke beveger seg, og redusere den totale avstanden som kjøres over jorda. Sammen med Auto U-Pilot og Valtra Guide gjør SmartTurn kjøreopplevelsen i feltet helautomatisert. Med SmartTurn kan du velge mellom forhåndsdefinerte vendealternativer og sikre konsistent og effektiv vending, og eliminere manuelle feil.

4.      Fordel lasten

Store gårder og entreprenører som bruker tyngre traktorer med mange hestekrefter kan ikke alltid unngå å legge tunge belastninger på jorda. Å spre vekten til traktoren over et større overflateareal vil imidlertid redusere belastningen. En måte å oppnå dette på er å senke dekktrykket litt når du er på feltet. Manuell justering av dekktrykket på traktoren kan være arbeidskrevende og tidkrevende. Heldigvis kan Valtra Unlimited Studio installere et intelligent sentralt dekktrykksystem på traktoren din. For øyeblikket er dette tilgjengelig for nye traktorer i N- og T-serien. Systemet lar brukere justere dekktrykket automatisk via SmartTouch for å øke overflaten på dekket som er i kontakt med jorda. I tillegg til å forbedre grepet, sprer dette også belastningen, og reduserer jordpakkingen.

Smarte og effektive måter for å redusere jordpakking

Den eneste måten å eliminere jordpakking på er å ikke kjøre på jorda. Praksis som jordbruk uten jordbearbeiding og konserverende jordbearbeiding kan i stor grad redusere mengden stress som legges på jorda. Det finnes også mange tekniske løsninger som kan redusere jordpakking og forbedre avlingene. Valtra Guide holder seg automatisk til kjørespor, mens SmartTurn reduserer jordbelastningen på vendeteigen. Valtra Unlimited Studios CTIS er et nyttig og tilpasningsdyktig verktøy for større traktorer. Hvis du er interessert i hvordan Valtra-løsninger kan hjelpe deg med å beskytte helsen til jorda for å maksimere avlingen, snakk med din lokale Valtra-forhandler.

LES MER

Smart Farming white paper

Hvis du er interessert i å lære mer om fordelene med Smart Farming og se eksempler på hvor mye tid og penger du kan spare, last ned en gratis kopi av vårt Smart Farming white paper her (engelsk).
Gratis nedlasting

Kontakt din forhandler

Spør din lokale forhandler om hvilke Valtra-løsninger som best kan hjepe deg med å redusere jordpakking og øke avlingene dine.
Finn din forhandler