share

Suolahti-fabrikken får nytt toppmoderne lakkeringsverksted

Et splitter nytt lakkeringsverksted ble tatt i bruk ved Valtra-fabrikken i Suolahti, Finland, etter sommerferien. Prosjektet ble gjennomført i henhold til planen og var ferdig på den fastsatte datoen. Den gamle lakk-avdelingen var for liten for Q-serien og den nyes S-serien, der produksjonen nå kan flyttes til Suolahti. Med det nye lakkeringsverkstedet vil lakken på Valtra traktorchassis være av enda høyere kvalitet enn tidligere.

Den gamle lakkeringsavdelingen er opprinnelig fra 1969. Praktisk talt alle deler av avdelingen har blitt oppdatert siden den gang, noen til og med flere ganger, men likevel satte det gamle avdelingen visse grenser, spesielt når det gjaldt dimensjoner. For eksempel måtte front- og bakleddet til Q-serien lakkes separat, fordi de ikke passet sammen med rammen i den gamle lakkavdelingen. Å lakkere den nye S-serien ville vært helt umulig i den gamle avdelingen på grunn av plassmangel.

– Fokus i prosjektet var veldig mye på kvaliteten på lakken. Nå kan vi enkelt lakkere traktorchassiset fra alle kanter i og med at de henger fra transportbånd. På samme måte kan fasetidene for vask og lakktørking nå optimaliseres, sier prosjektleder Mikko Torvelainen.

Prosjektleder Mikko Santakallio og prosjektleder Mikko Torvelainen er fornøyd med at prosjektet gikk i henhold til tidsplanen.

Plass og fleksibilitet

Den nye 2000 kvadratmeter store lakkeringsverkstedet ble bygget ved siden av fabrikken. De to er forbundet med store dører, men lakkeringsavdelingen er fortsatt et eget bygg. Chassiset transporteres fra samlebåndet til lakkeringsverkstedet med automatiserte guidede kjøretøy (AGV). Inne i lakkeringsverkstedet henger chassiset fra kjeder festet til transportbånd.

Flytting av lakkeringsverkstedet ut av monteringsanlegget frigjorde mye mer plass til samlebåndet.

I det nye lakkeringsverkstedet henger traktorchassis etter kjettinger fra en transportør. Dette gjør at lakkeringsrobotene kan bevege seg rundt dem uten noe hinder. I tillegg er det nye lakkeringsverkstedet mer fleksibelt, romsligere og muliggjør produksjon av enda større traktorer.

– Samlebåndet har 35 arbeidsstasjoner, hvorav det gamle lakkeringsverkstedet trengte ti. Nå trengs bare to av disse ti arbeidstrinnene, ettersom ett trinn var nødvendig for å lette arbeidsbelastningen på tidligere trinn, og ett er nødvendig for å løfte traktorene som skal til og fra lakkeringsverkstedet. Dette frigjorde åtte arbeidsplasser som vi kan utnytte i fremtiden ettersom produksjonsvolumene øker, sier prosjektleder Mikko Santakallio.

Lakkeringsverkstedet ga også fleksibilitet til samlebåndet, siden lakkeringsverkstedet nå gir en liten buffer. Før kunne hele produksjonslinjen stoppe opp dersom det dukket opp et problem. Takket være bufferet kan lakkeringsverkstedet og samlebåndet operere uavhengig av hverandre.

”Fokus i prosjektet var kvaliteten på lakkeringen.”

Etter planen – på dagen

Prosjektet for det nye lakkeringsverkstedet gikk etter planen. Bygget sto ferdig siste dag i november, og montering av utstyret startet første desember 2022. Testingen startet den første dagen i mai 2023, og produksjonslinjen begynte å fylles den første dagen etter sommerferien. Normal produksjonshastighet ble oppnådd allerede andre arbeidsdag. Å holde tidsplanen krevde en stor innsats fra alle involverte i byggeprosjektet og de ansatte i lakkeringsverkstedet.

Flytting av lakkeringsverkstedet forbedret også arbeidsforholdene inne i monteringsanlegget, ved at støy, fuktighet og overflødig varme fra lakkeringsverkstedet ble borte. Arbeidsforholdene inne i det nye lakkeringsverkstedet er også betydelig bedre enn i det gamle.

Det nye lakkeringsverkstedet gjør det mulig å øke årsproduksjonen ved fabrikken. Fasetiden kan akselereres fra dagens tolv minutter til åtte minutter per arbeidsfase. Selve lakkeringsprosessen ble holdt uendret, men det nye lakkeringsverkstedet muliggjør også bruk av ny maling og forbehandlingskjemikalier. •

 

Tekst og foto Tommi Pitenius