share

Valtra deltar I Finnish Future Farm-prosjektet

Hvordan fungerer HVO biodiesel i Valtra-traktorer sammenlignet med fossil diesel? Hvordan kan karbonbindingen på åkeren økes? Hvordan kan salgsnettverket og bøndene øke kunnskapen om mulighetene i presisjonslandbruk?

Iita Appelgren klargjør en drone for flyging i Tarvaala. Foto Sanna Kuitunen

 

Det er mange store og praktiske spørsmål i landbruket som krever mer informasjon. For å svare på disse spørsmålene har Valtra sluttet seg til forskningsprosjektet Finnish Future Farm, sammen med de lokale landbruksutdanningsinstitusjonene JAMK University of Applied Sciences og POKE Vocational College, Neste, AGCO Power og andre partnere.

– Forskningsprosjektet vil vare i rundt tre år, og det har mottatt midler på cirka 2,5 millioner euro fra EUs Just Transition Fund, sier Jani Oksanen, som leder prosjektet i Valtra.

Prosjektet er allerede i gang, og de første studiene har startet.

– Vi har fire studieprosjekter. En av dem er for eksempel å studere forskjellene mellom fornybar Neste My og fossil diesel. Andre prosjekter utvikler opplæringsmetoder for funksjoner for presisjonslandbruk på traktorer og fremmer nettverksbygging med oppstartsbedrifter i feltet. En liten testbane for traktorer bygges også på Bioeconomy Campus i Tarvaala.

Det endelige målet med prosjektet er å fremme miljøvennlig landbruk

med kommersielt levedyktige midler. I tillegg til bedrifter og utdanningsinstitusjoner, deltar gårder og entreprenører i det praktiske prosjektet.