share

Akkurat riktig mengde kunstgjødsel, enten sprederen er tom eller full

Valtra Unlimited Smart Top Link 

Smart Top Link er et nytt tilbehør tilgjengelig fra Unlimited Studio som forbedrer nøyaktigheten ved spredning av kunstgjødsel. En gjødselspreder må være nøyaktig vannrett for å sikre at spredemønsteret er jevnt. Vanligvis vil en full tank presse sprederen ned, slik at spred- ningsmønsteret blir for smalt, og når tanken tømmes, vil spredningsmønsteret bli for bredt.

Smart Top Link bruker to radarsensorer som er montert foran og bak på sprederen for å måle høyden og posisjonen til sprederen. Disse dataene brukes til å kontrollere toppstaglengden, som igjen holder sentrifugalsprederen nøyaktig vannrett og gjødselmengden optimal i hele åkeren.

En vinkelendring på så lite som 1,5 grader endrer spredemønsteret betraktelig og forårsaker avlingstap. Omfattende feltforsøk har vist at Smart Top Link forbedrer avlingen, slik at du får høyere avkastning per hektar av på kornåker, og gevinsten avhenger av avling per hektar og prisene på korn og gjødsel. Typisk vil Smart Top Link på en korngård på 100–1000 hektar betale seg tilbake innen ett til tre år.

To radarsensorer er montert foran og bak på gjødselsprederen for å måle høyden og posisjonen til sprederen. Ved å bruke dataene fra sensorene holder toppstagets lengde sentrifugalsprederen nøyaktig vannrett.