share

Hvordan øke avlingen med sentralt dekktrykkregulerings-system

Unngå jordpakking

Å unngå jordpakking og forbedre vanninfiltrasjon er to viktige faktorer for å maksimere avlingene på gårder. Central Tire Inflation System (CTIS) fra Valtra er en smart måte å enkelt justere en traktors dekktrykk for å minimere jordpakking og forbedre drivstoffeffektiviteten. Nylig gjennomførte AGCOs Global Agronomy and Farm Solutions-team feltstudier for å bestemme effekten på jordpakking og drivstoffeffektivitet av kjøring med forskjellige dekktrykk ved bruk av Valtra CTIS. I denne bloggen ser vi på resultatene av studien og implikasjonene for å øke avlingene og forbedre drivstofforbruket.

Viktigheten av riktig traktordekktrykk

Å kjøre en traktor på jordet med riktig dekktrykk bidrar til å spre traktorens vekt over et større område og dermed redusere jordpakkingen. Dette forbedrer også trekkraft og minimerer glidning, og forbedrer dermed drivstoffeffektiviteten. Det er en direkte sammenheng mellom bruk av redusert dekktrykk og avlingsøkninger. Størrelsen på avlingspåvirkningen varierer betydelig avhengig av jordtype, jordfuktighet og aksellast.

Hva er Central Tyre Inflation System?

Et dekktrykkregulerings-system overvåker og justerer trykket på traktorens dekk ved hjelp av traktorens kompressor. Med Valtra CTIS kan riktig dekktrykk stilles inn fra SmartTouch-terminalen. Traktoren fyller eller tømmer deretter dekkene til dekktrykket valgt av operatøren.

Dekktrykksystemer og forbedret avling – bevisene så langt

Noen studier har vist at kjøring med et dekktrykksystem kan redusere jordpakkingen med så mye som 30 prosent sammenlignet med kjøring med standard dekktrykk. En studie fra Purdue University fant at reduksjon av jordpakking gjennom dekktrykksystemer økte soyaavlingen med 30-100 kg per hektar. En annen studie publisert i Journal of Agricultural Science fant en betydelig økning i utbytte for vårbygg på opptil 11 prosent ved bruk av et dekktrykksystem sammenlignet med standard dekktrykk. Forskning publisert i Journal of Agricultural Engineering Research fant at bruk av et dekktrykksystem på en traktor reduserte jordkomprimering og økte høsthveteavlingen med opptil 8 prosent i testfelt.

Studier av AGCO Global Agronomy and Farm Solutions-teamet

I oktober 2023 gjennomførte AGCO Global Agronomy and Farm Solutions-teamet feltstudier for å teste effekten av å arbeide med forskjellige dekktrykk på felteffektivitet, jordpakking og drivstoffeffektivitet. Studien brukte CTIS-systemet fra Valtra for å justere dekktrykket til Valtra Q305 ved å bruke 3 forskjellige dekktrykk 0,6 Bar, 1,6 Bar og 2,0 Bar. Testen innebar bruk av en 5 meter bred primærkultivator satt på 20 cm arbeidsdybde. Hvert testfelt dekket hele feltet. Dette var mulig ved å bruke Valtra Guide, og hvert felt ble satt til hvert tredje pass. På den måten ble hver jordtype og åkerterreng inkludert i alle testfelt. Resultatene for hver passering ble deretter analysert og samlet sammen for å gi en representativ analyse av virkningen av de forskjellige dekktrykkene. Ulike standarder i metodikken (som bruk av Valtra SmartTurn, Valtra Guide, standardisert ballastering og standard jordbearbeidingsdybde på 20 cm) sørget for konsistens. Dekkene som ble brukt var Bridgestone VF600/70 R30 + VF710/70 R42. Studien ble utført i 2023 i Danmark på et felt på 18 Ha. Jordtypen var sandjord med leirleirholdige bakketopper.

 

Beskrivelse
Lavt dekktrykk Normalt dekktrykk   Høyt dekktrykk
Laveste anbefalte dekktrykk Dekktrykk for høy belastning og veitransport høy hastighet Dekktrykk for høy belastning og veitransport høy hastighet
Data
Lufttrykk i dekkene Bar 0,6 Bar 1,6 Bar 2,0 Bar
Forakselbelastning kg 7020 7020 7020
Bakakselbelastning Kg 6350 6350 6350
Redskapsakselbelastning Kg 6760 6760 6760
Statisk F/B % balanse % / % 52% /  48% 52% /  48% 52% /  48%
Dynamisk F/B % balanse anslått % / % 42% /  58% 42% /  58% 42% /  58%

Fordelene ved å bruke ekktrykkregulerings-system

Studien fant at bruk av CTIS reduserte hjulspinn som resulterte i 1,8 prosent høyere felteffektivitet. Jordpakkingsdybden ble redusert med 17 prosent sammenlignet med å ikke justere dekktrykk. Studieleder, AGCO-agronom, Jens Christian Jensen fremhevet viktigheten av begge metrikkene for å øke avlingen "Avlingspotensialet reduseres med 3-5 prosent hvert år på grunn av jordkomprimering. Å bruke et CTIS-system kan hjelpe bønder å redusere avlingstapet.

Raske fakta:
en prosent høyere utbytte på grunn av redusert jordpakking er verdt 21 EUR/ha (bruk AEM-tilbudsblokk)

Studien fant også at drivstoffeffektiviteten ble forbedret ved å bruke riktig dekktrykk. For 0,6 bar trykk var den registrerte effektiviteten 12,1 L/Ha, sammenlignet med 13,1 L/Ha for kontrollen på 1,6 bar. For en gård på 100 hektar vil dette tilsvare en total drivstoffbesparelse på 100 liter per jordbearbeiding.

 

Valtra CTIS-system

Tilgjengelig Valtra Unlimited for Valtra N, T, og Q-serie
For mer informasjon, kontakt din lokale Valtra-forhandler

Kontakt oss