share

Ta service på traktoren din i lavsesongen

Det er billigere å vedlikeholde traktorer i forkant enn å gjøre reparasjoner i den travleste tiden på året. Vedlikehold og inspeksjoner utenom høysesongen gir fordeler både for kunden og tjenesteleverandøren.

Det er lurt å få utført service på traktorer, høstemaskiner og redskaper utenfor høysesongen dersom det er mulig. Ventetiden er generelt kortere, og mange serviceforhandlere tilbyr dessuten gode priser utenfor høysesongen.

– Forebyggende vedlikehold kan redusere problemer i løpet av sesongen. Når maskinen ikke er i bruk resten av året, kan en forhandler kontrollere traktoren nøye og reparere eventuelle feil eller forutse mulige problemer, sier Johann Holzmaier, leder ute-tjeneste hos Valtra i Tyskland.

Planlagt vedlikehold bør utføres når traktoren har oppnådd riktig antall timer, men Holzmaier påpeker at du fortsatt kan ta med traktoren din til service opp til 50 timer før eller etter det optimale timeantallet. I tillegg kan du for eksempel få din traktor inspisert og skiftet olje, også mellom planlagte vedlikeholdsbesøk. Alle traktorer bør ha service minst én gang i året, selv om de kjøres mindre enn 500 eller 600 timer i året.

– Valtra Connect telemetri-system gjør det mulig for forhandleren, dersom kunden er enig, å sjekke ulike traktorfunksjoner, samt timeantall. Med denne informasjonen kan forhandleren da foreslå den optimale tiden for service til kunden, sier Holzmaier.

Vinn-vinn

Vedlikehold av traktorer utenfor høysesongen gir fordeler både for kundene og leverandører av slike tjenester. I høysesongen har mekanikerne vanligvis hendene sine fulle, og ventetiden til kundene kan være lange.

Den største fordelen for eiere er selvsagt at vedlikehold av traktorene utenfor høysesongen sikrer at maskinene deres fungerer pålitelig i høysesongen. Forstyrrelser på grunn av ødelagt maskineri kan forårsake betydelige tap under høsting. Vedlikehold av maskiner i lavsesongen kan også spare nerver, ettersom bøndene og entreprenørene har hundre andre ting å ordne opp i etter innhøstningen.

Selvfølgelig, dersom du kjører traktoren mye, kan du noen ganger ikke unngå å ha service i den travleste tiden på året. I disse situasjonene lønner det seg å bestille time i god tid hos forhandleren.

Serviceintervallet for nye Valtra-traktorer i N- og T-serie er 600 timer, noe som er 20 prosent lengre enn på eldre modeller. Dette gjør det lettere å planlegge service utenfor høysesongen.

Det lengre serviceintervallet kombinert med enklere serviceprosedyrer bidrar også til å redusere servicekostnadene med rundt 20 prosent. Dette kan for eksempel legges til tusenvis av kroner i besparelser over 5000 brukstimer.

Dine fordeler

  • Kortere forbindelselinjer, mindre venting
  • Gode priser utenfor høysesong
  • Driftssikker i høysesongen
  • Forebyggende vedlikehold er billigere enn reparasjoner
  • Få arbeidet ditt gjort i tide
  • Få balanse i din egen arbeidsbelastning