share

Valtra Connect lærer å forutsi feil

Valtra Connect vil snart kunne forutsi feil som kan dukke opp. Dataene som overføres fra Valtra Connect blir analysert, og disse dataene kan deretter brukes til å planlegge alt nødvendig vedlikehold. Hvis kunden velger det, kan systemet også automatisk be om hjelp fra et lokalt servicesenter.

 

Valtra Connect har i flere år gjort det mulig for traktoreiere og deres lokale serviceteknikere å overvåke traktordata eksternt. I nær fremtid kan disse dataene også analyseres på Machine Monitoring Center, hvor analyser kontinuerlig kan behandle dataene som overføres fra traktorer, og på denne måten identifisere eventuelle handlinger som er nødvendige på forhånd.

 

– Så langt har vi bare reagert på synlige feil, som for eksempel feilkoder, men i fremtiden vil det også være mulig å forhindre et bredt spekter av feil ved å kunne gripe inn før de oppstår. For eksempel kan en komponent som er i ferd med å svikte, skiftes under service før den faktisk havarerer, sier Stephen Williams, direktør for Technical Service Escalation Management.

 

Traktorens sensorer måler dusinvis – ja også hundrevis av forskjellige variabler, som hastigheter, temperaturer, trykk, driftstimer, volumstrømmer og så videre. Hvis Machine Monitoring Center registre-rer at en komponent kan svikte på grunn av for eksempel temperatur, driftstid og trykk, sendes en melding til det lokale servicesenteret.

 

– Det nærmeste autoriserte Valtra servicesenteret vil motta en melding som orienterer om den mistenkte feilen, gir instruksjoner for å fikse feilen, sender en liste over nødvendige komponenter og et estimat på tiden det tar å utføre reparasjonene. Dette gir både servicesenteret og kunden muligheten til å avtale et passende tidspunkt for service av traktoren, forklarer Williams.

 

Testingen av systemet er fullført, og tjenesten skal lanseres på slutten av året

Den nye tjenesten er testet hos kunder i virkelige forhold gjennom hele sommeren og tidlig på høsten. Det samme systemet er allerede i bruk – eller blir introdusert for andre AGCO traktorer, hogstmaskiner og sprøyter, så det er allerede mye praktisk erfaring med tjenesten.

 

 

– Vi begynner å introdusere tjenesten for Valtra-traktorer på slutten av året. Systemet utvikles hele tiden, så dets evne til å analysere data, oppdage mulige problemer på forhånd og gi serviceteknikere reparasjonsinstruksjoner forbedres kontinuerlig. Dette utviklingsarbeidet tilrettelegges ved at vi er i stand til å bruke de samme teknologiene i forskjellige AGCO-produkter.

 

 

Valtra Connect vil snart kunne dele traktordata, ikke bare mellom eieren og det lokale servicesenteret, men også med Machine Monitoring Center, der avanserte verktøy analyserer traktorens tilstand. Hvis det registreres uregelmessige data som indikerer et forestående havari eller en funksjonsfeil, kan en melding automatisk sendes til kundens lokale servicesenter.

Ingen ekstra kostnader, maskinvare eller programvare

Den nye tjenesten vil bli tilbudt som en del av Valtra Connect, så det vil ikke være noen ekstra kostnad for kundene. På samme måte kreves det ingen ny maskinvare eller programvare. For eksisterende Valtra Connect-kunder vil det være enkelt å få tilgang til tjenesten. Naturligvis kan kundene også velge å ikke bruke tjenesten.

Dataene som samles inn kan ikke bare brukes til å utføre service på enkelte traktorer, men også til å utvikle nåværende og fremtidige modeller.