share

Nytt 8000 m² stort logistikksenter i Suolahti

Et nytt logistikksenter er under bygging på Valtrafabrikken i Suolahti, Finland. Bygget på 8000 m² grunnflate og et volum på mer enn 100 000 m³ blir bygget i området der nye traktorer for tiden lagres mens de venter på transport.

I det nye bygget skal innkommende deler og komponenter som kreves i traktorproduksjonen lagres, samt at de vil bli samlet og levert til samlebåndet. Logistikksenteret vil levere deler til monteringen nøyaktig etter behov for hver enkelt traktor i henhold til kundens ordre og mottakerlandets krav.

Det nye logistikksenteret er nødvendig fordi antallet enkeltdeler har økt på grunn av lanseringen av nye produkter. I tillegg vil det gjøre driften enda mer effektiv ved å erstatte flere mindre lager med et enkelt bygg. Sikkerheten vil igjen forbedre seg som følge av redusert bruk av gaffeltrucker og annen trafikk på fabrikkområdet. Redusert behov for leie av lagerbygninger fra eksterne leverandører vil gi merkbar økonomisk gevinst. Til slutt vil det nye logistikksenteret forbedre kvaliteten på traktorer, ettersom lastebiler som leverer deler kan losses innendørs.

Det nye logistikksenteret blir halvautomatisert. Selvkjørende gaffeltrucker vil laste innkommende deler i 12 meter høye reoler, mens uttak av deler fortsatt blir gjort manuelt. Transport av deler fra logistikksenteret til samlebåndet blir delvis automatisert – det jobbes fortsatt med den optimale løsningen.

Nybygget er allerede påbegynt og vil være ferdig våren 2020. Logistikksenteret vil bli innviet høsten 2020 når inventar og alle automatiserte systemer er på plass.

Det nye 8000 kvadratmeter store logistikksenteret bygges i området mellom Monteringslinjen og Unlimited Studio.

  1. Nytt logistikksenter
  2. Unlimited Studio
  3. Monteringslinje
  4. Transmisjonsfabrikk
  5. Utviklingssenter
  6. Senter for reservedeler og vedlikehold