share

SmartGlass til hjelp i arbeid med frontlaster

SmartGlass head-up display, som ble introdusert på Agritechnica, har mottatt mange positive tilbakemeldinger i tester. SmartGlass har vist seg å være til spesielt stor hjelp i frontlasterarbeid, men nyttig også ute på jordet og i transport, ettersom traktorføreren ikke lenger trenger å se ned på instrumentpanelet. Føreren kan også velge hvilken informasjon som skal vises på de to info-linjene i SmartGlass.

– SmartGlass-skjermen er plassert lavt nok til at den ikke er i veien når den ikke er nødvendig, samtidig som det gjør det lettere å se informasjonen uten å ta øynene vekk fra arbeidet, sier den finske storfebonden Jarno Halinen.

Under arbeid med frontlaster vil SmartGlass gi informasjon om for eksempel vekt på last, tippevinkel, redskapshøyde og total lastvekt. Langs veien kan SmartGlass vise tid, kjørehastighet og utetemperatur. Når kraftuttaket benyttes i stasjonær drift, trenger ikke traktorføreren å gå inn i førerhuset hver gang instrumentene skal avleses. Den viktigste informasjonen kan avleses fra utsiden, bare ved å se igjennom døren. Dersom en telefon er koblet opp mot traktorens radio med Bluetooth, vil SmartGlass også varsle føreren når noen ringer. Når motoren startes, vil også displayet vise traktorens timetall.

– Jeg mener SmartGlass er på sitt beste i arbeid med frontlaster og frontlastervekt. Displayet viser meg hvor mye gjødsel jeg har lastet opp i sprederen og hvor mye fôr jeg har kjørt ut. Når jeg brøyter snø, hjelper den meg å gjenfinne skjærets vinkel etter at snøen er brøytet vekk fra veien, sier Halinen.