share

Traktorhold skal være enkelt og bekymringsfritt

Serviceteknikere fra Norge deltar på et kurs ved Valtra sitt nye opplæringssenter i Hirvaskangas. Å opprettholde de profesjonelle ferdighetene hos serviceteknikere er en av hovedoppgavene for Valtras serviceapparat.

Valtra sitt serviceapparat forsøker stadig å gjøre traktorholdet så enkelt og bekymringsfritt som mulig. Dette oppnås når både fabrikk og forhandlere jobber sammen for kundens beste.

Samarbeidet mellom salg, service og delelager er like viktig. Uhell kan oppstå under arbeid med traktor, og når det skjer, er det viktigste å få hjulene i gang igjen, så raskt som overhodet mulig.

– Vi sørger for kompetanse blant våre teknikere, og tilgjengelige reservedeler. Våre teknikere får opplæring i henhold til Valtra sitt opplæringsprogram på vårt nye opplæringssenter, der får hundrevis av serviceledere og teknisk personell opplæring hvert år, sier Jani Rautiainen, direktør for deler og service, Valtra EAME.

Valtra sin deleservice er basert på de sentrale delelagrene i Suolahti i Finland og Ennery i Frankrike, i tillegg til en rekke regionale delelager i forskjellige land. Den lokale varebeholdningen på hvert salgspunkt er optimalisert i henhold til type traktormodell, markeder og årstider i hver region. Slik vil flertallet av kundene få delene de trenger umiddelbart over disk. Disse delelagrene trenger ikke å være spesielt store, så lenge reservedelene som blir etterspurt oftest er på lager.

Service og vedlikehold inkludert i R&D

Serviceapparatet involverer mye mer enn bare reservedeler og vedlikehold. For eksempel deltar serviceteknikere i utviklingen av nye traktorer, og sikrer at de nye modellene blir enda mer driftssikre og enkle å vedlikeholde. Det er også viktig å fortløpende utvikle servicen fra Valtra.

– Med vår ‘Connect, Care and Go’-service ønsker vi å gjøre traktorholdet enklere og kostnadene mer forutsigbare, sier Rautiainen.

Valtra Connect fjernovervåkning gjør det mulig for lokale serviceteknikere å koble seg til traktoren eksternt. Valtra Care gjør det enklere å forutsi traktorkostnader opptil 6000 timer, eller 5 år frem i tid. Valtra Go går et skritt videre og dekker alt planlagt vedlikehold. Denne servicepakken gjør det mulig å planlegge traktorkostnadene nøyaktig og holde traktoren i topp stand til alle tider.

Valtra Connect gjør det mulig for kundene å overvåke data fra sine egne traktorer. Avhengig av land, har Valtra kundeportaler, nyhetsbrev og sosiale mediekanaler som gjør det mulig å opprettholde kontakten mellom kunder, forhandlere og fabrikken. Dette kundemagasinet, Valtra Team, er en annen form for kommunikasjon som er tilgjengelig både online og i papirutgave.