share

Valtra brøyter en rullebane uten sjåfør

Et eksperiment ble gjort på Ivalo lufthavn i mars 2019 for å se om rullebanen kunne brøytes med førerløse traktorer av typen Valtra T254 Versu. Resultatene var veldig lovende. Selvkjørende traktorer utstyrt med automatisert styring kan operere selvstendig eller med fjernkontroll.

Ivalo flyplass er den nordligste kommersielle flyplassen i EU. Om vinteren er forholdene ekstremt utfordrende, med temperaturer ned mot –40°C, mye snø og rundt en måned uten sol. Dette gjorde at Ivalo ble valgt til Valtras eksperimenter med selvkjørende brøyteutstyr.

Finsk «Snow-How» er et anerkjent konsept på flyplasser rundt om i verden. Som eksempel påvirkes flytrafikken knapt av kraftig snøvær på Helsingfors lufthavn. I andre land, der snø er mindre vanlig, kan slikt vær føre til avbestillinger og forsinkelser som varer i flere dager.

– Vi samlet flere finske selskaper med kunnskap på dette feltet: Nokian Dekk, Vammas (Fortbrand) produsent av brøyteutstyr, energiselskapet Neste og flyplassoperatør Finavia.

Med denne ekspertisen samlet, startet vi forsøk med selvkjørende brøyteutstyr på Ivalo lufthavn i mars, forteller Matti Tiitinen, som hadde ansvar for prosjektet hos Valtra.

Valtra var godt forberedt, da Valtra-traktorer er mye brukt til å brøyterullebaner og andre flyplassområder. Valtra Guide, ISOBUS redskapskontroll og SmartTouch-funksjoner som U-Pilot ga et utmerket utgangspunkt for eksperimentet. Året før hadde Valtra allerede prøvd brøyting med selvkjørende traktor langs en strekning med hastigheter opp til 73 km/t sammen med Nokian Tyres.

Valtra Guide automatisert styring er til stor hjelp også når rullebanen brøytes med en fører bak rattet. Systemet identifiserer utkantene og midten, selv når rullebanen, er fullstendig dekket av snø. GPS-basert seksjonskontroll kan også bidra til at riktig mengde avisingskjemikalier benyttes, noe som reduserer både belastningen på miljøet og ikke minst driftskostnadene.

Bevis for et konsept

Petri Hannukainen, ansvarlig for Valtras forskningsprosjekter, påpeker at dette bare var et innledende eksperiment og ikke et ferdig produkt. Likevel beviste eksperimentet at brøyting med selvkjørende traktor er mulig og fortjener videre forskning sammen med Finavia.

– Vedlikehold av flyplasser kan dra nytte av den samme teknologien som opprinnelig ble utviklet for jordbruk. For eksempel kan seksjonskontroll og hastighetsavhengig spredning av kostbar avisingsvæske være svært nyttig. Lastebiler tilbyr ikke disse funksjonene, ikke autostyring heller, sier Hannukainen.

Traktorer er rimeligere og mer allsidige for vedlikehold av flyplasser enn spesialiserte maskiner. De to traktorene av typen Valtra T254 Versu som ble brukt i Ivalo var utstyrt med «Arctic Machine» snøplog foran og «Vammas» feiemaskin bak. Traktorenes hydraulikk og strømforsyning leverte rikelig til begge maskiner. Traktorene var også utstyrt med Nokian Hakkapeliitta TRI-dekk, verdens første vinterdekk utviklet for traktor. Traktorene ble forberedt i Valtras Unlimited Studio. Traktorene ble også klargjort for robotfylling av fornybart drivstoff.

Autostyring, vendeteigsautomatikk, seksjonskontroll og variabel mengdekontroll er alle eksempler på landbruksteknologi som kan benyttes på andre områder.

Traktorer er ideelle til vedlikehold av flyplasser

Arbeidsområdene en traktor kan anvendes på har utvidet seg de siste tiårene fra jordet til skog, veivedlikehold og kommunale oppgaver. Nylig har bruken av traktorer spredd seg også til havner, gruver, militæret og andre bruksområder. Automatisk styring er for eksempel lettere å bruke på avgrensede arealer enn ute i trafikken eller i skogen. Selvkjørende traktorer er ideell for områder, som havner og flyplasser, der også andre operasjoner er automatisert og fjernstyrt.

– Traktorer er et interessant alternativ for flyplasser der en arbeidsbredde på 4,5 meter er tilstrekkelig. De samlede kostnadene for traktorer er betydelig lavere enn lastebiler. Traktorer er også mer allsidige da de kan brukes til mange andre oppgaver, som snøfresing eller vedlikehold av grøntarealer om sommeren, sier Tero Santamanner, utstyr-spesialist hos den finske flyplassoperatøren Finavia.