share

Miljøvennlig drivstoff

Forbrenningsmotorer vil ikke forsvinne plutselig

Tekst: Tommi Pitenius Foto: Valtra archive

 

Forbrenningsmotorer vil fortsette å drive tunge maskiner langt inn i fremtiden, men drivstoffet de bruker vil bli noe annet. I tillegg kan elektrisitet brukes i traktorens drivverk i en eller annen form.

– Vi har studert ni forskjellige alternativer, fra etanol og hydrogen til hybrid- og biogassløsninger. Vi har testet disse på mange traktorer gjennom årene og har for eksempel flere tiårs erfaring med etanol. Det er vanskelig å forutsi fremtidig politikk, men vi baserer våre egne konklusjoner på fysikkens lover, sier Kari Aaltonen, FoU-direktør i AGCO Power.

Mange alternative drivstoff er egnet for personbiler og lett bruk, men ikke for store traktorer. For eksempel vil en traktor på 300 hestekrefter trenge et batteri som veier mer enn 10 tonn for å vare en 10-timers arbeidsdag. Likeledes vil metan og hydrogen kreve store runde tanker som er vanskelige å plassere på en traktor. Etanol har bedre energitetthet enn gasser, men den inneholder også nesten 40 prosent mindre energi enn diesel. I tillegg krever etanol en kompleks katalysator, kaldstart er vanskeligere og vann kan akkumuleres i smøreoljen.

Å pløye ti timer med en 233 kW traktor på 80 prosent av maksimal ytelse krever: omtrent 540 kg Diesel eller 10,000 kg Lithium-ion batterier

Diesel fra hydrogen

Aaltonen mener at de alternative energikildene som vil være raskest å få tilgjengelige, vil være de som er kompatible med eksisterende distribusjonsnettverk og maskiner. Levetiden på traktorer og redskaper er titalls år, og det vil være vanskelig å bytte ut det nåværende drivstoff-distribusjonsnettet.

– Å konvertere hydrogen til flytende drivstoff virker lovende. Når karbondioksid tilsettes hydrogen, kan det produseres diesel som er karbonnøytralt. Det er også enkelt å distribuere og bruke. Andre generasjons fornybare biodiesel, som Nestes MyDiesel, er også et veldig godt alternativ. Den er laget av avfall og er av bedre kvalitet enn fossil diesel. Problemet er at det ikke er nok råvarer til at alle traktorer i verden kan kjøre på den.

«Når du tilsetter karbondioksid til hydrogen kan du produsere karbonnøytral diesel»

Selv om store traktorer drevet helt elektriske er svært usannsynlige, kan forskjellige hybridløsninger bli vanligere.

– I fremtiden kan mange forskjellige kraftkilder brukes. Små traktorer kan potensielt gå på strøm, mens maskiner som brukes i for eksempel husdyrrom kan kjøre på biogass. Vi forsker nøye på alle de forskjellige alternativene, og er klare til å velge de beste løsningene, sier Aaltonen.

I følge Kari Aaltonen, R&D Director hos AGCO Power, har fabrikken undersøkt ni ulike alternative drivstoff, fra ethanol og hydrogen til hybrid- og biogass-løsninger.