share

Automatiserings- og kontrollsystem for frontlastere integrert i SmartTouch

Precision Lift & Load er en applikasjon (programvare) som gjør frontlasterarbeid tryggere, enklere, mer effektivt og mer nøyaktig. Det tilfører Valtras allerede utmerkede frontlastertraktorer nok en dimensjon. Smart-loader styringssystem opereres fra traktorens SmartTouch-display.

Precision Lift & Load er markedets mest brukervennlige styringssystem for frontlaster. Appen inkluderer lasteskala, arbeidsområdegrenser, minneinnstillinger for forskjellige frontlasterposisjoner, ristefunksjon og dempning av endeposisjon. Appen betjenes fra SmartTouch-berøringsdisplayet og krever ingen separate betjeningsorganer eller ekstra displayer.

– Målet vårt var å gjøre appen så enkel å bruke som mulig, så vi integrerte den i Smart-Touch. Funksjonene og brukervennligheten er nøye finpusset, sier prosjektingeniør Petri Hokkanen sammen med bruksdesigner Arto Riimala og programvaredesignere Jani Kortelahti og Ilkka Tonteri, som deltok i utviklingen av det nye systemet.

Smart-loader bruker samme maskinvare som Valtras andre frontlastere, i tillegg til to trykksensorer, to posisjonssensorer og en ECU-styreenhet inne i tverrbjelken. Nøkkelrollen spilles av appen, som kombinerer dataene som samles inn av sensorene og overfører førerens ønsker til lasteren.

Smart-loader bruker samme maskinvare som Valtras andre frontlastere, i tillegg til to trykksensorer, to posisjonssensorer og en ECU-styreenhet inne i tverrbjelken. Til tross for alle de nye funksjonene, kan frontlasteren fortsatt betjenes på vanlig måte med joysticken.

  1. ECU-styreenhet
  2. To trykksensorer
  3. To posisjonssensorer

Sikkerhet, brukervennlighet og effektivitet

Precision Lift & Load forenkler arbeidet for både bønder og entreprenører. Lastervekten gjør for eksempel det mulig å tildele fôr til husdyr med ekstrem nøyaktighet i henhold til en bestemt oppskrift, eller kunder som skal faktureres i henhold til de nøyaktige vektene av korn eller annen vare, målt i kilo.

”Målet vårt var å gjøre appen så enkel å bruke som mulig.”

Den automatiske vinkelkontrollen og øvre og nedre grense for lasterbevegelser gjør arbeid tryggere på trange steder. Lasting er også lettere når systemet automatisk tar seg av øvre og nedre grense. Endeposisjonsdemping reduserer slitasje på både traktoren og frontlasteren og gjør arbeidet mer behagelig.

Precision Lift & Load vil snart være tilgjengelig på alle G-, N- og T-serietraktorer med Smart-Touch-armlene – direkte fra fabrikken. I fremtiden vil denne smarte appen også gjøres tilgjengelig som et ettermonteringssett for 5. generasjon SmartTouch-traktorer.

 

Funksjoner i Precision Lift & Load

Vekt-skala

Lasteren veier nøyaktig hver skuffe, ball eller pall. Vekt-skalaen kan også legge til ønsket antall løft, for eksempel for å beregne totalvekten til en last. En målvekt kan stilles inn på skalaen, og SmartTouch viser hvordan målvekten fylles skuffe for skuffe ved lasting. Vekten teller også antall veiinger, slik at føreren kan se for eksempel hvor mange baller som er lastet på slutten av dagen. Dataene kan for eksempel lagres på en USB-minnepenn og overføres til entreprenørens faktureringsystem.

Automatisk vinkelkontroll (AAC)

Vinkelkontroll gjør det mulig for fører å stille inn ønsket posisjon for lasterarmene og redskap og legge det i systemets minne. AAC gjør det enkelt å finne riktig posisjon når du for eksempel kjører med snøplog. Av sikkerhetsmessige grunner beveger frontlasteren seg imidlertid ikke automatisk til ønsket posisjon. I stedet må føreren bevege lasteren til den stopper i ønsket posisjon. Når lasteren stopper i innstilt posisjon, blir funksjonen slått av, slik at lasteren kan justeres ytterligere.

Arbeidsområdegrenser (WRL)

Arbeidsområdegrenser kan settes for lasterarm og redskap slik at de ikke overskrides. Når du arbeider inne i en lav bygning kan for eksempel lasterens maksimale løftehøyde begrenses. Arbeidsområdegrensen kan stilles inn for lasterarm, redskap eller begge deler. Når ingen grenser er påkrevet, kan funksjonen slås av ved å trykke på en knapp på joysticken.

Ristefunksjon

Frontlasteren har en justerbar ristefunksjon. Ved å bevege joysticken sidelengs, kan føreren velge en rask vibrasjon eller langsommere risting. Risting gjør at jord kan såldes ut, og det for eksempel kan spres sand på isete veier.

Endedemping (EPD)

Endeposisjonsdemping forhindrer at frontlasteren ved et uhell treffer den maksimale øvre eller nedre posisjon. Lasteren vet når hydraulikksylinderen når endeposisjon (satt verdi), og demper bevegelsen kort før endeposis-jonen. EPD gjør arbeidet jevnere og reduserer slitasje på maskinen.