share

De ti største fordelene med Smart Farming

Tidligere har vi diskutert opprinnelsen til Smart Farming  og hvordan å investere i et grunnleggende teknologinivå kan åpne opp en hel verden av Smart Farming-muligheter, samtidig som du beskytter investeringen din. I denne bloggen har vi satt opp noen av de viktigste argumentene for Smart Farming, og hvordan du kan spare tid, penger og ressurser samtidig som du øker bærekraften og lønnsomheten.

Forbedret nøyaktighet

En av de mest omtalte fordelene med Smart Farming er det økte nivået av presisjon og nøyaktighet som kan oppnås. Det er ikke ett enkelt svar på hvor mye mer nøyaktig Smart Farming er sammenlignet med tradisjonelle metoder, ettersom GPS-systemene som brukes i Smart Farming er tilgjengelige med forskjellige nivåer av spor-til-spor-nøyaktighet, fra +/-30 cm til + /- 2 cm. Dessuten krever ulike oppgaver og redskaper ulike overlappinger. For eksempel gir manuell styring under slåtten overlappinger på rundt 30 cm. Med autoguiding som Valtra Guide er dette redusert til kun 5 cm. For gjødselspredning kan manuell styring gi en overlapping på ca. 5 % på vendeteigen. Med Valtra guide og Section Control kan overlappingen reduseres til 0 %.

Valtra Guide reduserer overlapping dramatisk, og øker nøyaktigheten.

Økt arbeidseffektivitet

En av de største fordelene med Smart Farming er dets potensial til å spare verdifull tid. Selvstyrende traktorer bruker autostyring-programvare for automatisk å styre traktoren langs valgte linjer og kjørespor. Autostyring-programvare som Valtra Guide kan spare opptil 5 % i tid. 

Forbedret drivstoffeffektivitet

Smart Farming lar bøndene være mye mer nøyaktige. Ved å redusere overlapping blir det færre vendinger for å fullføre en oppgave, og reduserer dermed den totale distansen traktoren kjøres for å få jobben gjort. I tillegg til å spare tid, sparer dette også drivstoff. Til og med å redusere oppgaver som grasinnhøsting med bare ett drag kan ha en akkumulerende effekt over mange mål.

Reduserte forbruksvarer

Tradisjonelt landbruk kan ofte resultere i feil dosering av sprøytemidler. Smart Farming-teknologier har potensial til å redusere dette ved automatisk å slå av deler av sprøyta når traktoren møter vendeteigen. Section Control fra Valtra sparer i gjennomsnitt 5-10 % av gjødselkostnadene ved å redusere overlapping til 0 %.

Ulike forhold krever ulike metoder. Jordsmonnet og topografien kan variere på tvers av et jorde, noe som betyr at behovet for sprøyting eller gjødsel også kan variere. Variable Rate Control justerer automatisk sprøytestrømmen i henhold til foreskrevne planer og sørger for at nøyaktig riktig mengde leveres til riktig sted. I tillegg til å redusere svinn og kostnader, forbedrer dette også utbyttet.

Økt utbytte

Over- og undersprøyting påvirker kvaliteten på avlingen med flekkvise områder med brente planter og forkrøplet underytende planter. Ved å eliminere over- og underlapping ved bruk av Section Control kan bønder dyrke jevne og sunne avlinger, og maksimere avlingene. Ved å bruke Valtra Guide når du sår, elimineres oversåing. Tradisjonelt landbruk er avhengige av at såmaskiner slås på og av manuelt av føreren. Dette kan føre til feil og at det såes dobbelt på vendeteigen. Når dette skjer vil for mange planter prøve å vokse i samme område, og alle konkurrerer om lys, vann og næringsstoffer. Dette vil uunngåelig føre til redusert avling i disse områdene.  Bla nedover for mer informasjon.

Smart Farming automatiske veiledning lar føreren konsentrere seg om jobben, reduserer stress og sparer energi for mer detaljert arbeid, for eksempel på vendeteigen.

Mindre stress for føreren

Å jobbe lange dager og konsentrere seg hardt om å opprettholde rette linjer mens du kontrollerer redskaper kan være stressende. Smart Farming kan redusere belastningen i det daglige arbeidet på mange måter. Autostyring sørger for å holde en rett kurs slik at føreren kan konsentrere seg om redskapet og arbeidet. Section Control fjerner all usikkerhet ved å slå sprøyten på og av.

Brukervennlighet

Selvfølgelig må denne teknologien være enkel å bruke hvis den faktisk skal redusere arbeidsbelastningen for føreren. Smart Farming-redskaper bruker ISOBUS-tilkobling som betyr at alle redskaper kan kobles til traktoren med "plug and play"-brukervennlighet.  Bare koble til redskapet, koble til ISOBUS-en og du er i gang! Valtra SmartTouch-armlenet kan kontrollere Smart Farming-teknologier fra en enkel berøringsskjerm og joystick, som er enklere å bruke enn en smarttelefon. Fordi alle funksjoner styres fra denne enkle enheten, er det ikke behov for opplæring på flere enheter og grensesnitt.

Enklere loggføring og rapportering

Vedlikehold av logger, registrering av oppgaver og rapportering kan ta tid, men er ikke alltid den mest givende oppgaven. Med Smart Farming registreres oppgaver automatisk og kan overføres trådløst. Ved å automatisere innsamlingen og overføringen av data ved hjelp av et Farm Management Information System (FMIS) kan du være sikker på at alle journalene dine er oppdaterte og nøyaktige. Med noen få enkle klikk kan du hente historiske data og automatisere dokumentoppretting ved hjelp av verktøy som TaskDoc.  

Smart Farming muliggjør automatisk innsamling av data og synkronisering til FMIS-programvare.

Enklere økonomisk prognose

Ved å håndtere all denne informasjonen sentralt fra FMIS-programvaren er det enkelt å se hvor lang tid oppgavene tar, hvor mye drivstoff og innsatsvarer som trengs, og kostnadsplaner. Med smarte telemetrisystemer som Valtra Connect er det til og med mulig å sende diagnostiske data til servicepartnere for å planlegge vedlikeholdsbehov på forhånd, og forhindre ikke planlagte driftsstopp. 

Økt bærekraft

Det er mange måter Smart Farming kan øke bærekraften på. Fra å redusere svinn under sprøyting til å forbedre drivstofføkonomien. Ved å redusere antall passeringer som trengs for å fullføre oppgaver og redusere vending på vendeteigen, minimeres jordpakkingen.

Lær mer om Smart Farming

Estimatene og besparelsene nevnt i denne bloggen er hentet fra Valtras Smart Farming White Paper. Hvis du er interessert i å finne ut mer, kan du gratis laste ned ditt eksemplar ved å besøke vår Smart Farming-side.

Last ned vår Smart Farming-brosjyre (engelsk)

Last ned