share

Nytt Smart-display – enda mer lettlest

En av de mest synlige nye funksjonene på 5. generasjon N- og T-serie traktorer er det nye displayet på A-stolpen, der all viktig informasjon vises i klare farger.

Det nye Smart-displayet erstatter det tradisjonelle instrumentpanelet bak rattet. Samtidig har hele den fremre delen av førerhuset blitt fullstendig redesignet.

Øverst på displayet vises alltid standardinformasjon, for eksempel kjørehastighet, motorturtall og tid. Under det kan føreren velge informasjon for å kontrollere traktor og redskap i ønsket format, samt annen informasjon som til enhver tid er nødvendig.

Det samme displayet kan også brukes for å foreta alle innstillinger for motor, hydraulikk og transmisjon på HiTech- og Active-modeller. Displayet viser innstillingene og girene tydelig, noe som gjør det enkelt å optimalisere traktorens ytelse.

  1. Lysstyrken på displayet justeres i henhold til lyset i omgivelsene og kan dempes helt om natten (med unntak av nøkkelinformasjon).
  2. LCD-skjermbildet øverst på displayenheten viser hastigheter, temperaturer, væskenivå og tid.
  3. LED-skjermbildene i midten og nederst viser indikatorer og varsellamper.
  4. Det store TFT-skjermbildet i midten viser viktige traktor- og redskapsfunksjoner i et format valgt av føreren.
  5. Det nye Smart-displayet betjenes med den brukervennlige bryteren til høyre for rattstammen.