share

Precision Lift & Load med integrert lastervekt

Ville Kari har brukt Precision Lift & Load i mer enn 100 timer med lastearbeid, samt en ettermontert frontlastervekt i tre år.

En smart lastervekt gjør mye mer enn bare å veie lasten. Det husker også tidspunktet for lasting og type gods lastet. I tillegg setter den for eksempel automatisk lasteren til ønsket posisjon og hindrer den fra å treffe taket av bygningen. En integrert vekt kan også få tilgang til stedsinformasjonen som er gitt av Valtra Guide og senere vise den nøyaktige lasteposisjonen på kartet.

Ville Kari har en melkegård med 60 kyr i Lehtimäki, Finland. I tillegg til melkekyr oppdretter Kari også oksekalver som er født på gården. Ved siden av sitt eget jordbruk og kontraktsjordbruk utfører Kari også skogsarbeider med to traktorer og selger grus fra sitt eget grustak.

– Vi har et økologisk gårdsbruk, som betyr at vi må holde en konstant oversikt over fôrbalansen. Fôrbalansen viser hvor mye fôr som er blitt laget, hvor mye som er blitt gitt og hvor mye som er igjen. Stedsinformasjon er også nødvendig for å bestemme hvor mye fôr som er i hver beholder, silo eller rundballe. Precision Lift & Load er en stor hjelp til å opprettholde fôrbalansen, sier Kari.

Når Kari går ut for å hente ensilasje fra siloen, kan for eksempel den smarte lasteren fortelle hvor mye fôr som er samlet inn, når og hvor. Tilhengeren er også utstyrt med en vekt som brukes ved framstilling av fôrblandinger; kyr, kviger og okser har alle sine egne oppskrifter.

Det er enkelt å vise lagrede oppgavedata på hjemmedatamaskinen. Rapporten viser oppgavenavn, vekt, antall skuffer, tid og sted. Den nøyaktige plasseringen av hver last kan vises på Google Maps med et enkelt klikk.

Hastighet og presisjon

Ville Kari har også mer enn tre års erfaring med den ettermonterte Q-companion frontlastervekt, som han fortsatt bruker med sin Valtra T234 Direct traktor. Den ettermonterte frontlastervekta lagrer imidlertid ikke stedsinformasjon.

– En av fordelene med at Precision Lift & Load er integrert med traktoren, er at skuffen automatisk går over til veiestilling. Med den gamle frontlastervekta måtte skuffen alltid dreies til den kalibrerte måleposisjonen. Det var ganske tregt å vente på at skuffa skulle komme i riktig posisjon, forklarer Kari.

Den integrerte frontlastervekta har også gitt bedre presisjon til alle oppgaver. Når de solgte sand fra grustaket måtte mengden estimeres. Likeledes ble vektene av rundballer og lignende anslått med øyemål. Nå er det mulig å fakturere for eksempel korn eller grus med nøyaktig presisjon uten for få eller for mange kilo. Det er lett å vise kjøper det innlastede antallet som grunnlag for fakturering.

Det er også enkelt å holde oversikt over alle oppgavene som er utført, siden navnet på hver oppgave, vekten av hver last, antallet laster og lastestedet er oppført i et Excel-regneark. Disse opplysningene kan brukes til å verifisere for eksempel hvilke oppgaver som er utført for en EU-inspektør eller under en økologisk inspeksjon.

Precision Lift & Load kan til og med brukes til snøbrøyting, siden plogen som er festet til frontlasteren automatisk kan returneres til brøyteposisjonen med et knappetrykk. Likeledes kan en øvre grense settes for frontlasteren for å sikre at den ikke heves for høyt inne i låven. Når innstillingene er opprettet, forblir de i systemets minne som separate profiler.

Precision Lift & Load-funksjoner

 • Veier last

 • Registrerer sted, tid og type last

 • Brukervennlig ristefunksjon

 • Frontlasteren beveger seg til fastsatt posisjonen ved et knappetrykk

 • Øvre og nedre grenser for frontlasteren, for eksempel ved arbeid innendørs

Ville Karis gård

 • Produserer melk, kjøtt og korn

 • To heltidsansatte pluss en til to sesongarbeidere

 • 300 hektar

 • 60 kyr

 • 140 kalver, kviger og okser

 • Skogsarbeid, grussalg, vedlikehold av veier

 • Valtra traktorflåte: T234 Direct, N174 Versu, T203 Direct, N142 Direct, A93 og 6750

 • Kobelco 140 og Yuchai 135 gravemaskiner, NH teleskoplaster, Sampo Rosenlew C6 skurtresker