share

Section Control og Task Doc er nå tilgjengelig på SmartTouch-traktorer

Section Control (seksjonskontroll)

Seksjonkontroll og oppgavedokumentasjon har vært tilgjengelig på Valtra-modeller utstyrt med SmartTouch-armlene og Auto-Guide automatisk sporfølgingssystem siden august 2018. Variable Rate Control (variabel dosering av innsatsmidler) vil også bli tilgjengelig i 2019.

Seksjonkontroll gjør at traktorføreren kan auto­matisere sprøytedysene til å åpne og stenge en seksjon av gangen. Dette er spesielt nyttig når du kjører med en bred sprøyte diagonalt over et areal som allerede er sprøytet. Seksjonskontrollen stenger dysene om nødvendig for å forhindre at noen områder sprøytes to ganger.

Oppgavedokumentet skaper en forbindelse mellom en dyrkingsplan som er laget på gårdens datamaskin og traktoren, og omvendt. Dataene utveksles enten via Bluetooth eller en GPRS-tilkobling med Task Doc Pro.

Oppgavedokumentasjon kan lese dyrkingsplaner som er laget ved hjelp av de fleste programmene for administrering av gårdsdriften. Programmet kan også benyttes til EU-rapportering, da programmet automatisk registrerer alle traktoroppgaver på dyrkningsplanen.

Task Doc (oppgavedokumentasjon)

Variable Rate Control blir tilgjengelig i 2019

Variable Rate Control vil bli tilgjengelig på SmartTouch-traktorer neste år. Variable Rate Control gjør det mulig å spre nøyaktig anbefalt mengde gjødsel for eksempel over hele arealet.

Variable Rate Control

– De nye funksjonene utfyller hverandre til en viss grad, for eksempel krever Section Control Task Doc, og i praksis krever hver funksjon Auto-Guide. De nye funksjonene kan lastes opp på SmartTouch-traktorer eksternt fra vår webportal, sier Johan Grotell, teknologi-spesialist hos Valtra.

Populariteten til Auto-Guide har økt merkbart de siste årene. I år er over halvparten av alle nye Valtra-traktorer utstyrt med det fabrikkmonterte, automatiserte sporfølgingssystemet eller i det minste klargjort for Auto-Guide. Til sammenligning ble det så sent som i 2016 kun montert Auto-Guide på 3 prosent av traktorene, mens det ble klargjort for Auto-Guide på cirka 10 prosent av nye traktorer.