share

Valtra gjør presisjonslandbruk tilgjengelig for alle

Den nederlandske maskinentreprenøren Christel Thijssen utnytter alle presisjons-landbruks-løsninger- og systemer fra Valtra optimalt. Ved å bruke den nyeste teknologien som tilbys fra Valtra sammen med den lokale plattformen Cloudfarm, kan han gi fordelene ”videre” til sine kunder.

– Presisjonslandbruk er allerede ganske utbredt, men den eneste måten å få de siste bøndene til å ta det i bruk er å synliggjøre fordelene, sier Christel Thijssen, en maskinentreprenør fra den nord-nederlandske landsbyen Nieuwehorne.

Thijssen har alltid vært i forkant når nye muligheter byr seg for hans virksomhet. Dette gjelder også presisjonslandbruk. 

Da Thijssen kjøpte en Valtra T174 Direct med SmartTouch våren 2019, hadde han allerede en klar ide om hvordan man bruker funksjoner som AutoGuideTaskDoc og variabel tildeling (VRC). Enda flere muligheter åpnet seg da Valtras Benelux-importør Mechan Group og programvareutvikleren Dacom Farm Intelligence koblet AGCO traktor-redskapskombinasjoner til Dacom-gårdens intelligensplattform Cloudfarm.

Landbruksentreprenør Christel Thijssen, Frenk-Jan Baron fra programvareselskapet Dacom Farm Intelligence og Valtra-forhandler Mathijs van der Vegt inspiserer en dyrkningsplan.

Automatisk lagring av avlingsdata

– Vi ønsker å utnytte data fra traktor og redskap mer i fremtiden. I tillegg trenger kunden data om jordbearbeiding og avlingsnivå. Dacom har en sterk posisjon i dette feltet og opererer internasjonalt, sier Marc de Haan, som er ansvarlig for import av Valtra hos Mechan Group.  

– Det appellerte også til oss at du kan kombinere traktordata i Cloudfarm med for eksempel jord- eller satellittkart. Da Thijssen fortalte oss hvordan han ønsket å bruke oppgavefiler fra dyrkingsplaner til å kontrollere maskiner, viste han seg å være den ideelle partneren for å videreutvikle mulighetene for presisjonslandbruk med Valtra-traktorer. Den lokale Valtra-forhandleren Van der Vegt meldte seg også entusiastisk på, legger de Haan til.

Thijssens Valtra T174 Direct har Michelin XeoBib dekk med dekktrykkregulering for å gi minimalt marktrykk.

Kommunikasjon med kunder 

Cloudfarm-plattformen tilbød Thijssen den ideelle løsningen til for eksempel å registrere jord- og avlingsdata etter seksjoner og for eksempel koble dem til dyrkningsplanen eller traktordata. Men fremfor alt bruker Thijssen Cloudfarm til å kommunisere med kundene sine. 

– Kundene mine kan logge seg på Cloudfarm-kontoen min og få tilgang til data om sine egne jorder. Kunden kan for eksempel lage en oppgave med å gjødsle felt A med 250 kilo gjødsel B. Mengden kan også justeres for forskjellige deler av feltet. Jeg sender deretter oppgaven til min Valtra via TaskDoc ved å trykke på en knapp. Når jeg kommer til teigen, gjenkjenner traktoren dette automatisk, og jeg aktiverer oppgavefilen. Da er det bare å manøvrere til starten av den første sporlinjen. Valtra AutoGuide og den automatiske seksjonskontrollen tar deretter over og styrer Mekaniker gjødselsprederen.  

Samtidig registrerer TaskDoc arbeidet som har blitt utført. Disse dataene er også nødvendige for administrative formål, siden dokumentasjon om gjødsling er obligatorisk i Nederland, forklarer Thijssen. 

Omtrent 70 prosent av kundene hans bruker Cloudfarm til å dele oppgavefiler med Thijssen. Det er også veldig enkelt å koble til det offisielle feltseksjonsregis-teret i Nederland. 

Et ekstra SmartTouch-display gjør at Thijssen kan se dataene fra traktoren og Isobus-redskapen samtidig, uten å måtte sveipe.

Ingen overlapping 

Thijssen tar vanligvis 8 euro per hektar for å spre gjødsel, og kundene kan betale ytterligere 2 euro for presisjonslandbruks-data. Fordelene med disse dataene er betydelige, bekrefter Thijssen. 

– Det er ingen overlapping på vendeteigen og langs kantene, det spres ikke gjødsel i kanaler eller åpne grøfter, og spredningen er jevn over hele jordet. Jeg arbeider også mye mer effektivt med utstyret mitt: Jeg kjører ikke unødvendig. På husdyrbruk har jeg allerede oppnådd besparelser på gjødsel på rundt 40 prosent. Og det kan oppnås mye mer. Mange husdyrbønder tenker presisjonslandbruk i fjøset, men ikke på jordet. 

Stedsspesifikk spredning og sprøyting 

Hvis kunden ønsker det, kan Thijssen også utføre stedsspesifikk spredning og sprøyting. Et kart blir opprettet ved hjelp av gratis satellittbilder eller med data fra hans Yara N-Sensor. Også dette gir betydelige fordeler.  

– Med stedsspesifikk spredning og sprøyting får du en mer homogen avling og fôrkvaliteten blir jevnere. Prisen er litt høyere, men du får fremdeles alle fordelene med presisjonslandbruk. 

Til tross for fordelene, ser entreprenøren at steget mot stedsspesifikk spredning og sprøyting fortsatt er en barriere for mange husdyrbønder.  

– De er ofte ikke klar over forskjeller i jordsmonnet. Og de er ofte også knyttet til sine gamle arbeidsmåter, og gjødsler med samme mengde etter hver slått. Til vinteren vil jeg snakke med dem om den alternative tilnærmingen jeg kan tilby. Litt etter litt vil vi overbevise flere og flere kunder om fordelene. Stigende gjødselpriser gir helt også en hjelpende hånd. 

Et ekstra SmartTouch-display gjør at Thijssen kan se dataene fra traktoren og Isobus-redskapen samtidig, uten å måtte sveipe. Alle data og innstillinger for traktoren og redskapet er innen rekkevidde. Skjermbildet øverst er fra et kamera.

Skreddersydde løsninger 

Maskinentreprenør Thijssen har nå et system som gjør det mulig å kommunisere enkelt og presist med kundene. 

– Valtra lager bare traktorer, så de drar fordel av at data kan kommunisere med redskaper av alle merker. Mine kontakter hos Dacom tror også at AGCO-merker fungerer best sammen med andre redskaper som bruker Isobus, sier Thijssen.  

Thijssens Valtra-forhandler Van der Vegt har også spilt en viktig rolle.  

– Forhandleren min var helt uunnværlig, helt fra jeg bestilte traktoren til den ble tatt i bruk. For eksempel ønsket jeg å kontrollere gjødselsprederen fra et ekstra SmartTouch-display, og Van der Vegt rådførte seg med Valtra-fabrikken for å gjøre dette mulig. Og kommunikasjon med min Yara N-Sensor krevde også en skreddersydd løsning. Heldigvis er Van der Vegt helt oppdatert med de siste tekniske fremskrittene. Og om nødvendig blir jeg også støttet av to erfarne teknikere hos importøren. Støtten fra Mechan Group har vært helt utmerket. • 

„Mein Händler war absolut unverzichtbar, von der Bestellung des Traktors bis zur Inbetriebnahme. Ich wollte zum Beispiel unbedingt den Düngerstreuer über einen zweiten SmartTouch-Bildschirm steuern. Und Van der Vegt beriet sich mit dem Valtra Werk, um das zu ermöglichen. Und auch die Kommunikation mit meinem Yara N-Sensor erforderte eine maßgeschneiderte Lösung. Zum Glück ist Van der Vegt immer auf dem neuesten Stand der Technik. Und wenn nötig, werde ich auch von zwei erfahrenen Technikern des Importeurs unterstützt. Die Unterstützung durch die Mechan Group ist wirklich hervorragend.“

Enmanns maskinentreprenørfirma med fokus på spesielle oppgaver  

Christel Thijssen er ingen vanlig maskinentreprenør. Han har kun én traktor, ingen ansatte, og en begrenset maskinpark for et begrenset antall oppgaver. Hans Valtra T174 Direct er utstyrt med Valtra Connect, Valtra Guide og dekktrykkregulering for å minimalisere jordpakkingen. Kamera er montert bak på førerhuset for overvåking av redskapene. Thijssen spesialiserer seg på presisjonsgjødsling, jorddesinfeksjon og jordbearbeiding.

Alltid innovasjon

Thijssen prøver å skille seg ut fra konkurrentene ved å alltid å være i forkant av innovasjon. Han var den første nederlandske maskinentreprenøren som brukte droner til å ta bilder av jordene. Thijssen har også brukt en Veris jordskanner og Yara N-Sensor for å analysere avlinger og kontrollere gjødselsprederen. Thijssen blir ofte spurt av maskinprodusenter om å prøve nytt utstyr. Han tester for øyeblikket punktsprøytings-teknologier.

Dacom leverer løsninger for presisjonslandbruk globalt  

Dacom Farm Intelligence fra Emmen har i over 30 år utviklet maskinvare- og programvareløsninger for bønder og landbruksvirksomheter. For eksempel tilbyr Dacom bønder skybasert programvare for jordbearbeiding og vanning. Dacom utvikler og leverer også værstasjoner og jordfuktighetssensorer, samt værdata som selges separat. Farmlook er et verktøy de har utviklet for sentral innsamling og behandling av felt-, dyrkings- og værdata via internett. Dacom er aktiv over hele verden i mer enn 40 land og har mer enn 26 000 kunder. Dacom ble nylig kjøpt opp av det israelske selskapet CropX, en global leder innen landbruksdataanalyse.