share

Hvordan Smart Farming kan hjelpe deg med å nå bærekraftsmål

Forbrukerpress og landbrukspolitikk legger et betydelig press på bøndene for å øke volumet og kvaliteten på avlingene samtidig som de reduserer bruken av plantevernmidler og ugressmidler. «Farm to Fork»-strategien i «European Green Deal» identifiserer spesifikke mål som bør nås innen 2030. Både nasjonalt og regionalt settes det politiske mål om å øke bærekraften i landbruket. I denne bloggen tar vi en titt på hvordan spesifikke Smart Farming-teknologier kan hjelpe deg med å nå dine bærekraftsmål samtidig som du maksimerer avkastning og lønnsomhet.

Redusert bruk av plantevernmidler

Farm to Fork-strategien setter et mål om å redusere bruken av kjemiske og farlige plantevernmidler med 50 % innen 2030. Samtidig blir forbrukerne mer oppmerksomme på bruk av plantevernmidler i matproduksjon, noe som påvirker kjøpsbeslutninger. Som en del av en bredere strategi for å gå bort fra visse plantevernmidler, kan Smart Farming bidra til å redusere mengden sprøytemidler som brukes på flere måter. Med Valtras Section Control slås automatisk individuelle deler av sprøytebommen av når traktoren når vendeteigen. Det reduserer også overlappinger fra gjennomsnittlig 5 % til 0. Totalt kan bruk av Section Control redusere påføringen med 5-10 %.

I tillegg til å automatisk kontrollere hvor sprøytemidlene påføres, kan Smart Farming også kontrollere hvor mye som påføres. Forholdene varierer innenfor hvert felt, noe som betyr at det kreves mer eller mindre sprøytemidler på forskjellige steder. Variable Rate Control bruker oversiktskart for automatisk å justere strømningshastigheten (og dermed mengden) sprøytemiddel som leveres når traktoren beveger seg gjennom åkeren. Dette sikrer at bare riktig mengde sprøytemiddel leveres til rett sted, og reduserer den totale mengden sprøytemiddel som brukes.

Valtra Variable Rate Control justerer automatisk strømningshastigheten i samsvar med oversiktskartet, reduserer bruken av sprøytemiddel og øker avlingene

Redusert bruk av gjødsel

EUs Farm to Fork-strategi identifiserer et mål om å redusere den totale bruken av gjødsel med 20 % og samtidig sikre at det ikke er noen forringelse av jordas fruktbarhet. Med sprøyting av gjødsel eliminerer Section Control overlapping fra spor til spor og forhindrer sløsing ved automatisk å slå av deler av bommen når de passerer vendeteigen. Dette reduserer ikke bare den totale mengden gjødsel som brukes, men det forhindrer også at avlingen svies på grunn av overgjødsling, og maksimerer utbyttet. Ved å sikre at bommen er slått av når den krysser vendeteigen, kan sprøytemiddel som driver utenfor feltet minimeres, og forhindrer overflødig næringsstoffer i å komme inn i det bredere miljøet. Variable Rate Control kan også redusere mengden flytende gjødsel som tilføres på samme måte som med sprøytemiddel nevnt ovenfor.

Økt produktivitet

Befolkningsveksten fortsetter å øke etterspørselen etter matproduksjon. Samtidig setter Farm to Fork-strategien et mål om å oppnå 25 % av det totale jordbruksarealet under økologisk landbruk innen 2030. Smart Farming kan hjelpe til med å øke avlingen per hektar gjennom nøyaktig påføring av sprøytemiddel og gjødsel og forbedre jordhelsen og fruktbarheten. Valtra Guide dirigerer og styrer traktoren langs forhåndsdefinerte kjørespor. De samme kjøresporene kan brukes hver gang. Å ikke kjøre over jord utenfor disse kjøresporene forhindrer pakking av jorda. Mindre jordpakking resulterer i bedre drenering, forbedret lufting og bedre mikrobakteriell helse – alt dette forbedrer utbyttet.

Valtra Guide reduserer ikke bare stress ved å styre traktoren for deg, men minimerer også jordpakking ved å sikre at traktoren holder seg til de samme kjøresporene

Overvåking og rapportering

Mange lokale og nasjonale ordninger kan hjelpe bønder med å vise forpliktelse til bærekraft. Ofte krever partnere i forsyningskjeder forsikringer om en gårds bærekraftige praksis. I sin tur kan oppnåelse av disse målene åpne opp nye markeder og gi et konkurransefortrinn. Sertifisering, akkreditering og samsvar er imidlertid avhengig av å levere nøyaktige og presise data. Automatisering av datainnsamling, behandling og overføring til gårdskontoret kan gjøre prosessen mye enklere og raskere. TaskDoc og TaskDoc Pro fra Valtra registrerer automatisk oppgaver utført av traktoren din og overfører dataene til ditt Farm Management Information System (FMIS) system. Nøyaktige oversiktskart for hvert felt og hver applikasjon eller oppgave kan opprettes på kontoret og lastes opp til SmartTouch. Alt operatøren trenger å gjøre er å begynne å jobbe. Alle dataene dine oppbevares sikkert og kan nås hvor som helst.

Mot karbonnøytralitet

Selv administrasjon av større flåter kan forenkles med Smart Farming. Med ValtraConnect kan du for eksempel se i sanntid hvor alle de tilkoblede traktorene dine er, og bygge bruksstatistikk som hjelper deg å identifisere når traktorene går på tomgang eller bruker mest drivstoff. De resulterende forbedringene i logistikk og redusert drivstofforbruk kan hjelpe deg med å nå dine karbonnøytralitetsmål.

Smart Farming-løsninger for å nå bærekraftsmål

Å oppnå bærekraftsmål som å redusere bruken av plantevernmidler og gjødsel og arbeide mot karbonnøytralitet kan ha positive effekter på virksomheten din. Løsninger som Valtra Guide, Section Control og Variable Rate Control bidrar til å sikre at bare riktig mengde påføring leveres til rett sted, samtidig som jordpakking minimeres. Teknologier som Valtra Connect og TaskDoc fremmer effektiviteten og hjelper til med å automatisere dokumentproduksjonen. Dataene som genereres automatisk gjennom Valtras Smart Farming-løsninger kan hjelpe til med rapportering for akkreditering og samsvar, og sikre at du opprettholder et konkurransefortrinn og potensielt åpner opp nye markeder.

For mer detaljerte estimater for besparelsene som Valtras Smart Farming-løsninger kan gi deg, last ned Smart Farming White i dag.  

Du kan også være interessert i å lese: